EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TR EN

Bağlantılar

GENEL
             -    Türk Dil Kurumu 
             -    Türk Dil Kurumu Kütüphanesi 
             -    Türkoloji Araştırmaları Merkezi 
             -    Dilimiz 
             -    Milli Kütüphane 
             -    Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
             -    Türkbilig Dergisi 
             -    Uysal-Walker Türk Öyküleri Sandığı 
             -    Varlık Dergisi 

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümleri
             -    Ankara Üniversitesi 
             -    Balıkesir Üniversitesi 
             -    Başkent Üniversitesi 
             -    Bilkent Üniversitesi 
             -    Boğaziçi Üniversitesi 
             -    Cumhuriyet Üniversitesi 
             -    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
             -    Dumlupınar Üniversitesi 
             -    Erciyes Üniversitesi 
             -    Fatih Üniversitesi 
             -    Fırat Üniversitesi 
             -    Gazi Üniversitesi 
             -    Gaziantep Üniversitesi 
             -    Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
             -    Hacettepe Üniversitesi 
             -    Harran Üniversitesi 
             -    İstanbul Üniversitesi 
             -    Kafkas Üniversitesi 
             -    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
             -    Karadeniz Teknik Üniversitesi 
             -    Kocaeli Üniversitesi 
             -    Mersin Üniversitesi 
             -    Mimar Sinan Üniversitesi 
             -    Muğla Üniversitesi 
             -    Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
             -    Pamukkale Üniversitesi 
             -    Trakya Üniversitesi 
             -    Yeditepe Üniversitesi 
             -    Yıldız Teknik Üniversitesi

web tasarım web tasarım izmir web sitesi