EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TR EN

Tezler

Öğrenci Tezleri 
Buradaki tez listesi 1976-1997 yılları arasını kapsamaktadır ve bölüm dergimizde yayımlanmış şu yazılardan alınmıştır:
 
Metin Ekici, E.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezler Bibliyografyası, V. Sayı, 1989.
Fatih Ülken, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesindeki ve Bölüm Arşivindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezleri (1988-1997), IX. Sayı, 1998,
 
 
A) DOKTORA TEZLERİ
 
ARSLAN, Mustafa : Köroğlu Destanı'nın Türkmen Versiyonu Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1997, III+221 s.
   112 / 1 : Göroğlu Destanı (Türkiye Türkçesine Aktarılmış Metin), c.1,
   388 s.
  112 / 2 : Göroğlu Destanı (Türkiye Türkçesine Aktarılmış Metin), c.2,
   388 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen Doktora 112
 
BAĞCI, Rıza : Baha Tevfik'in Edebî ve Felsefî Eserleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, V+150 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel   Doktora 65
 
ÇAĞIN, Sabahattin : Tokadîzade Şekip'in Eserleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, II+189 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel   Doktora 55
 
GÖKÇEK, Fazıl : Mehmet Akif Ersoy'un Şiiri Üzerinde Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1995, II+245 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel   Doktora 89
 
GÜLEÇ, Hamdi : Firdevsi-i Rümi'nin Süleymânnâme'si - 42. cilt Üzerinde Bir Metin İncelemesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, 170 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok     Doktora 63
 
İNAYET, Alimcan : Uygur Halk Hikayeleri Üzerinde İncelemeler, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1995, IV+291 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen    Doktora 69
 
KILIÇ, Atabey : Ahmed Neylî Divanı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, III+494 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer    Doktora 53
 
KÖSE, Nerin : Seyfülmülük Hikâyeleri Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir 1993, 277 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen    Doktora 48
 
OKATAN, Halil İbrahim : Kafzâde Fâ'izî (Hayatı Eserleri Sanatı - Tenkitli Divan Metni), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1995, 293 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer    Doktora 84
 
ÖNER, Mustafa : Bugünkü Kıpçak Türkçesi : Tatar, Kazak ve Kırgız Şivelerinin Karşılaştırmalı Grameri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1995, XLIII+236 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç    Doktora 87
 
ÖZER, Mehmet : İzmir Gazeteleri (1923-1950)'ndeki Millî Mücâdele Romanları Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1995, 283 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel   Doktora 88
 
ÖZTEKİN, Nezahat : Gül ü Bülbül - Fazlî, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1987, II+456 s.
Danışman : Doç. Dr. Tunca Kortantamer    Doktora 35
 
SAPAROV, Muhammetmurat : Türkmen Türkçesi İle Türkiye Türkçesi Arasında Eş Seslilik ve Çok Anlamlılık İlişkisi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1997, LXXXVII+413 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç        Doktora 110
 
ŞENEL, Ünal :Başlangıcından 1950'ye Kadar Türk Şiirinde İzmir Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1996, VIII+265 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel   Doktora 111
 
YILDIRIM, İrfan Murat : Yusuf Vezir Çemenzeminli'nin Hayatı ve Edebî Eserleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, III+188 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar   Doktora 95
 
 
B) YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
AKSOY, Mustafa : Molla Lütfî'nin Risâle-i Mevlânâ Lütfî'si, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1991, 127 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer   Yüksek Lisans 165
 
AKTUNA, Enver : Amrî Divanı'nın Gramer İndeksi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1992, XIV+280 s.
Danışman : Doç.Dr. Günay Karaağaç   Yüksek Lisans 197
 
ALTINTOP, Selim : Maraşlı Mustafa Kamil Efendi'nin Hayatı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, 113 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok    Yüksek Lisans 235
 
BARANOĞLU, Şahin : Vasfî Divanı Gramer İndeksi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1991, XVII+264
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç   Yüksek Lisans 195
 
ÇALIŞKANMAN (Dursun), Tijen : Ferahnâme - Kemaloğlu, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1996, 159 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin  Yüksek Lisans 307
 
ÇETİN (Aktaş), Meftune : Mehmet Sırrı Sanlı'nın Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, 77 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel  Yüksek Lisans 272
 
ÇETİN (Sinop), Aysun : Tanzimattan Cumhuriyete Türk Aydınlarının Mitolojiye Bakış Tarzı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1993, 110 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok   Yüksek Lisans 216
 
DİNÇER, Ş. Betül : Türkmen Şairi Mahtum Kulu (Şiirleri, Hayatı, Edebî Şahsiyeti), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1992, 2 c., 361 ve 293 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen      Yüksek Lisans    198/1-2 
 
EZİK, Yıldız : Millî Edebiyat Tartışmalarının Servet-i Fünûn Mecmuasına Yansıması, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1996, 156 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok    Yüksek Lisans 293
 
GÖKÇEK, Fazıl : Bıçakçızâde İsmail Hakkı'nın Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1990, II+154 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel  Yüksek Lisans 158
 
İNAYET, Alimcan : Hurilika-Hemracan Hikayesi Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1992, 290 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen   Yüksek Lisans  190
 
İNCE, Mehmet : Mahmut Fuat (Hayatı-Şahsiyeti-Eserleri), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1990, III+108 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel  Yüksek Lisans 150
 
KAMER, Şerife : M. Nuri Efendi'nin Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Araştırma, İzmir 1994, IV+108 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel  Yüksek Lisans 240
 
KILIÇ, Atabey : Üskübî'nin "Şerh-i Telhîs"i, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1990, II+68 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer   Yüksek Lisans 151
 
KODAKA, Yukio : Japonya'da Türkoloji Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1997, III+46 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer   Yüksek Lisans 313
 
KOZACI, Hatice : Câmasbnâme, Abdî (Devir, Tür Araştırması ve Metnin 35 Varağının Edisyon Kritiği), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmir 1994, III+137+35 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin  Yüksek Lisans 247
 
MORKOÇ, Ayvaz : Osman Sarıvelli Hayatı ve Eserleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1997, 5+195 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar   Yüksek Lisans 314
 
MORKOÇ, Yasemin (Ertek) : Sûdî-i Bosnavî'nin Şerh-i Dîvân-ı Hâfız'ı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, 141 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer   Yüksek Lisans 260
 
MUMCU Ay, Yasemin : Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlü'r-Reşad Dergilerinde Dış Türkler Meselesi Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmir 1994, X+156 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel  Yüksek Lisans 241
 
ORAK, Bayram : Lutfi'nin Gül ü Nevruz'u Gramer İndeksi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1995, VII+259 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç   Yüksek Lisans 270
 
ÖNGÜL, Bilal : Mehmet Şeref Aykut'un Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1991, IV+105 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel  Yüksek Lisans 180
 
ÖZGÜRLER, A. Ateş : Yahya Bey Divanı Gramer İndeksi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, 2 c., X+815 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç       Yüksek Lisans   269/ 1-2
 
SEVİMLİ, Yakup : Helâkî Dîvânı Gramer İndeksi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1992, XXII+327 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç   Yüksek Lisans 191
 
ŞAYİR, Safiye : Arap Harfli Yeni Türk Edebiyatı Antolojilerinin (1839-1928) Mukayeseli Tetkiki, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, IV+226 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok    Yüksek Lisans 229
 
TAŞTEKİN, Ali : Varlık Dergisinde Edebiyat Tarihi Tartışmaları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1991, II+73 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar  Yüksek Lisans 166
 
USLU, Ayşen : Türk Matbuatında Türkiye İle Türkistan Arasında Edebi ve Fikri Münasebetler (1905-1937) (Yeni Türkistan ve Yaş Türkistan Dergilerine Göre), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1997, VII+107 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar   Yüksek Lisans 315
 
UYSAL, Selçuk : Mehmed b. Abbâs'ın "Keşfü'l-Ferâid'i", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1991, IV+93 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer   Yüksek Lisans 169
 
ÜLKEN, Fatih : Şeyh İsmail Ankaravî'nin Miftâhu'l-Belâga ve Misbâhü'l-Fesâha'sı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1990, 87 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer   Yüksek Lisans 148
 
YILDIRIM, İrfan Murat : Ahmet Cevat (Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Çalışma), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1990, II+69 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar  Yüksek Lisans 149
 
C) LİSANS TEZLERİ
 
1) DİL TEZLERİ
 
AĞIRBAŞLAR, Müyesser : Yahya Kemal Beyatlı "Kendi Gök Kubbemiz" Üzerinde Cümle Bilgisi Çalışması, İzmir 1994, VII+146 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 428
 
ALTAY, Rukiye : " Rus Dilinde Tyurkizm Sözlüğü " (E.N.Şipov), İzmir 1995, XXI+20 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç     TDE 495
 
AYAN, Senem : Yahya Kemal Beyatlı " Eski Şiirin Rüzgarıyla " Üzerinde Cümle Bilgisi Çalışması, İzmir 1995, VI+88 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç     TDE 480
 
AYDIN, Gülin : Behçet Necatigil'in "Eski Toprak" Adlı Şiir Kitabı Üzerine Cümle Bilgisi Çalışması, İzmir 1994, 5+82 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 420
 
BAYACAN, Burcu : " Gösterge Bilim ", İzmir 1997, III+115 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 552
 
COŞKUNGÖNÜL, Mihriban Yeşim : Yunus Emre Divanı'ndaki Sıfat-İsim Tamlamaları ve İyelik Grupları, İzmir 1992, 131 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 341
 
ÇAĞAN, Sevinç : Cümle Bilgisi Üzerine, İzmir 1996, 66 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç     TDE 527
 
ÇINAR, Neslihan : Jean Deny'nin Türk Dili Grameri I.Cilt Kavram İndeksi, İzmir 1996, 45 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 522
 
ERGÜÇ, Necmi Barış : Hayat Büyük Türk Sözlüğünün İçindeki Dil ve Edebiyata Ait Terimlerin Saptanıp Sözlük Halinde Düzenlenmesi, İzmir 1996, 50 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 528
 
GÖREN, M. Yeşim : Yahya Kemal Bayatlı "Kendi Gök Kubbemiz" Üzerinde Kelime Grupları Çalışması, İzmir 1994, V+92 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 450
 
İZGÜT, Pınar : Faruk Nafiz Çamlıbel "Bir Ömür Böyle Geçti" Üzerinde Cümle Bilgisi Çalışması, İzmir 1994, VI+225 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 422
 
KANLIOĞLU, Hülya (Oktar) : Yapım Ekleri, İzmir 1993, 211 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 357
 
KOÇ, Senem : Türk Edebiyatı Tarihi Kavram Sözlüğü (M-Z)2 , İzmir 1995, 67 s.
 
SAĞER, Süleyman : Yûnus Emre Divânı'nda Cümleler, İzmir 1992, 321 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 323
 
SERDAR, Neşe : Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiirleri Üzerine Sentaks İncelemesi, İzmir 1992, IV+124 s
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 346
 
SEZEN, Yelda : Behçet Necatigil'in Evler Adlı Şiir Kitabı Üzerine Sentaks Çalışması, İzmir 1993, IV+53 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 376
 
SOYER, Zeliha : 7'li Düz Manilerdeki İsim Tamlamaları, İzmir 1989, II+67+28 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 177
 
SÜZER, Tülay : Tahir Nejat Gencan'ın "Dilbilgisi" Kitabının Kavram İndeksi, İzmir 1995, 44 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 473
 
ŞENEL, Deniz : Kavâ'id-i Lisân-ı Türkî (Tâhir Kenân), İzmir 1995, 110 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 603
 
TÜRK, Emine : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş'ın Kitaplarındaki Kelime ve Kavramların İndeksi, İzmir 1996, 38 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 537
 
USLU, Hakan : Köprülü-zâde Mehmed Fuad ve Süleyman Saib'in "Türk Dilinin Sarf ve Nahvi", İzmir 1994, V+194 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 408
 
YILMAZ, Hülya : Orhan Seyfi Orhon "Bütün Şiirleri" Üzerine Sentaks Çalışması, İzmir 1994, X+211 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 460
 
YİĞİT, Esen : Muharrem Ergin'in Türk Dilbilgisi, Osmanlıca Dersleri ve Azeri Türkçesi Adlı Kitaplarının Kavram İndeksi, İzmir 1996, 75 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 536
 
2) ESKİ TÜRK EDEBİYATI TEZLERİ
 
ADAY, Bilge : Tıbb-ı Nebevi 3. Kısım3 , İzmir 1996, 15 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 535
 
AKBULUT, Sakine : Edebiyat, Ali Canip Yöntem (107-208)4 , İzmir 1995, 191 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 474
 
AKGÜN, Yüksel : Manastırlı Mehmed Rıfat'ın "Mecâmiü'l-Edeb" Adlı Eserinden İlm-i Bedî, İzmir 1993, 99 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 382
 
AKYÜREK, Özlem : İzmirli İsmâil Hakkı Esrâr-ı Belâgat (Transkripsiyonlu Metin), İzmir 1997, 59 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 567
 
ARDA, Neslihan : Münşe'ât-ı Azîziye fî Âsâr-ı Osmânîyye (Sayfa 1-100), İzmir 1996, 201 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 530
 
AŞIK, Mehmet : Hasan Kâ'imi Divânı (1b-51a)5, İzmir 1994, II+139 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 413
 
ATICI, Özlem : Yunus Emre'nin Bir Şiirinin Şerhi, İzmir 1994, 14+21 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 463
 
AYBAR, Müge : Işk-name İncelemesi 26 , İzmir 1991, 126 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 300
 
AYDIN, Veysel : Vahdetname-i Fethü'l-Ma'arif (Shf. 1-73), İzmir 1991, 47 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 273
 
AYDOĞDU, Erdoğan : Kavâ'idi's-Sihriyyât, Şeyh İbni İsâ Akhisârî, İzmir 1990, 136 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 253
 
BAYSAL, Rabia : Adı ve Yazarı Meçhul Bir Menakıbnâme,İzmir 1994,36 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 454
 
CANPOLAT, Hülya : Edebiyat, Ali Canip Yöntem(1-107),İzmir 1995,89 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 483
 
CERAN, Ebru : İndex İslamicus Eski Türk Edebiyatı Bibliyografya İncelemesi, İzmir 1997, 81 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 592
 
CİN, Mehmet : Mehmet Rifat'ın Mecâmiü'l-Edebinden İlm-i Beyân Kısmının Transkripsiyonu, İzmir 1993, 52+55 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 381
 
ÇABUK, İbrahim : Malumat-ı Edebiyye : Fuat Köprülü, Şahabeddin Süleyman7 , İzmir 1989, VI+332 s. 
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 209
 
ÇALIŞKANMAN, Tijen : Sî-nâme (Shf. 34a - 66a)8, İzmir 1991, II+62 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 288
 
ÇEVİK, Hatice : Bursalı İsmail Hakkı Divanı9 , İzmir 1993, 44 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 372
 
ÇIRPAN, Üzeyir : Hasan Kâ'imi Divânı (151b - 201a),İzmir 1994,III+76 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 412
 
ÇOKGÜNGÖR, Tuğba :  İndex İslamicus Eski Türk Edebiyatı Bibliyografya İncelemesi, İzmir 1997, 81 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 592
 
ÇÖREK, Dilek : Sî-nâme (Shf. 66b - 97a), İzmir 1991, II+60 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 291
 
ÇUHADAR, Leyla : Miralay Süleyman Bey, Mebâniü'l-İnşâ : Cild-i Sâni10 , İzmir 1989, 85 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 207
 
DOĞAN, Betül : Manastırlı Mehmed Rıfat'ın "Mecâmiü'l-Edeb"(Adlı Eserinden) Usul-i Kitâbet ve Hitâbet Usûl-i Tenkid, İzmir 1993, 109 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 384
 
DÜNDAR, Seyhan : Belâgat-ı Lisân-ı Osmânî Ahmed Hamdi, İzmir 1994, 113 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 461
 
EKİCİ, Itır : İsmail Hakkı Divanı (1-57. Sayfalar), İzmir 1993, 101 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 390
 
ERGEN, Ferah Nur : Manastırlı Mehmet Rifat'ın "Mecâmiü'l-Edeb (Aksâm-ı Şi'r)" Adlı Eserinin Metin Transkripsiyonu (shf. 131-272), İzmir 1992, 139 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 333
 
ERİKMEN, Esra : Zübdetü'l-Kısas11 , İzmir 1996, 100 s.
 
GÜÇLÜ, Mehtap : Hurşidnâme, Işknâme ve Süheyl ü Nev-Bahâr'ın Mukayesesi, İzmir 1994, III+169 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 446
 
GÜLAY, Kadriye : 1987-1992 Yılları Arasında Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası'nda Eski Türk Edebiyatı Alanıyla İlgili Çalışmalar, İzmir 1997, 91 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 561
 
GÜLER, Ayşegül : Mizânü'l-Belâga, Abdurrahman Süreyya14 , İzmir 1996, 44 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 508
 
IŞIK, Jale : Mîzânü'l-Belâga, Abdurrahman Süreyyâ, İzmir 1994, 58 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 456
 
İLGÜN, Sevim : Divân-ı Ma'rifî, İzmir 1989, 75 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 214
 
KADİROV, Alişir : Babarahim Maşrep Hayatı ve Eserleri, İzmir 1996, 47+56 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 511
 
KATİPOĞLU, Erdoğan: Fazîletnâme, İzmir 1989, 77 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 192
 
KOÇ, Ali : Miralay Süleyman Efendi'nin Mebâniü'l-İnşâsı : Transkripsiyon, İzmir 1989, 164 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 208
 
KORKMAZ, Meliha : Süheyl ü Nev-Bahâr İncelemesi 1, İzmir 1993,163 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 386
 
KOVANCI, Selma : Ahmet Cevdet Paşa'nın Belâgat-ı Osmaniyye'si, İzmir 1989, 121 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 211
 
KOZACI, Hatice : Kınalızâde Hasan Çelebi'nin Tezkiretü'ş-Şu'ârâsı'nın Bir Bölümünde Tarama Çalışması, İzmir 1990, 70 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 247
 
METİN, Kenan : Tıbb-ı Nebevi (1.Kısım), İzmir 1996, 20 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 526
 
ORTAÇ, Meral : Hac Risalesi,Muhammed Ali İbn İbrahim,İzmir 1990,90 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 251
 
OTAN, Mehmet : Abdurrahman Süreyya'nın Mizanü'l-Belaga Adlı Eserinin Transkripsiyonu, İzmir 1994, 42 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 447
 
ÖLÇER, Nilgün : Kınalı-zâde Hasan Çelebi Tezkiresi : Tezkiretü'ş-Şu'arâ, İzmir 1989, 72 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 175
 
ÖZDOĞAN, Ali : Hasan Ka'imi Divanı (51b-101a), İzmir 1993, III+91 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 391
 
ÖZTEKTEN, Özkan : Hasan Kâ'imî Divânı (101b-151a), İzmir 1992, III+90 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 317
 
ÖZUYSAL, Esin : Manastırlı Mehmed Rıfat'ın "Mecâmiü'l-Edeb"i Ahvâl-i Tahrîr, İzmir 1993, 96+61 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 378
 
PADIR, Ümit : Tıbb-ı Nebevi, İzmir 1996, 15 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 548
 
PALAOĞLU, Nilüfer : Elhâc İbrâhim Şerh-i Belâgat (Transkripsiyonlu Metin), İzmir 1997, 65 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 562
 
SÖNMEZ, Sabahat : Edebiyat, Ali Canip Yöntem (284-470), İzmir 1996, 124 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 520
 
SÜRÜCÜ, Kemal : Manzum Siyer Metninin Yeni Yazıya Aktarılması, İzmir 1989, III+46 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 181
 
TAKA, Avni : Terceme-i Sad-ı Kelimetü'ş-Şerife, İzmir 1996, 17 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 542
 
TAYTAKOĞLU, Reyhan : İsmail Hakkı Bursevi, Makalât-ı İsmail Hakkı (Transkripsiyonlu Metin), İzmir 1993, 64 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 388
 
TEMİZEL, Gülay : Mecâmiü'l-Edeb (İlm-i Arûz), Manastırlı Mehmet Rıfat, İzmir 1992, III+58 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 334
 
TOSUN, Serap : Sî-nâme (Shf. 3b-34a), İzmir 1991, II+58 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 290
 
TÜRKER, Sinem : Işknâme İncelemesi I, İzmir 1991, IV+134 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 297
 
TÜRKOĞLU, Halime : Eski Türk Edebiyatı, İzmir 1995, 165 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 506
 
USLU, Özlem : Malûmât-ı Edebiyye, cilt 2 : Köprülüzade Mehmet Fuat, Şehâbettin Süleyman : Der Saadet-Kanaat Matbaası 1331 (=1913), İzmir 1992, 5+188 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 332
 
USLUCAN, Fikret : Kitâb-ı Fütüvvetnâme (sh.301-385), İzmir 1989, 35 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 203
 
ÜNLÜOSKAN, Aylin : Hurşitnâme I, Şeyhoğlu Mustafa, İzmir 1991,213 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 303
 
YILMAZ, Gülay : Manastırlı Mehmet Rıf'at'ın "Mecâmiü'l-Edeb'i" İlm-i Meâni (Sy.67-239)15 , İzmir 1992, 136 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 328
 
YOLALAN, Ayşe Şule : Mükemmel İnşâ, İzmir 1994, 120 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 457
 
3) YENİ TÜRK EDEBİYATI TEZLERİ
 
AÇAN, Ayşe : Halkın Sesi Gazetesi Bibliyografyası, İzmir 1989, X+154 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 196
 
AĞIR, Fizan : Yeni Mecmua'da Yayınlanan Edebi Tenkit Yazıları ve Makaleleri, İzmir 1992, 13+167 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 307
 
AHSEN, Şule : Süleyman Fehmi'nin "Edebiyat" Adlı Eserinin Günümüz Türkçesine Çevrilmesi : 1. Bölüm (1-180. Sayfalar)16 , İzmir 1994, 91 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 437
 
AKAN, Arzu : A. Şahabettin Ege Eski İzmir'den Anılar, İzmir 1997, 70 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 584
 
AKDEŞİR, Meral : Necati Cumalı -I (İzmir Basınındaki Makaleleri ve Hakkında Çıkan Yazılar )17 , İzmir 1995, 63 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 593
 
AKIN, F. Figen : Orhan Rahmi Gökçe'nin Anadolu Gazetesi'nde Yayınlanan Cehennem Adlı Tefrika Romanı, İzmir 1997, IX+216 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 568
 
AKLEMAN, Nilgün : Avram Galanti'nin Harf İnkılabı ve Türkçe Konusundaki Eserleri, İzmir 1989, XII+ 107 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 179
 
AKŞİT, Alper Tunga : Küçük Türk Tebebbuları - Avram Galanti, İzmir 1995, XIII+182 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 605
 
AKŞİT, Ayşen Altıntaş : M. Nuri Efendi'nin Eserleri : Tasvir-i Hayal, Muharrerat-ı Hususiyye, Şule-i Efkar, İzmir 1991, V+90 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 264
 
AKTAŞ, Şahin : İsmail Hakkı Alişanzâde'nin Elem Çiçekleri Çevirisi, İzmir 1995, 159 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 598
 
ALHAN, Figen : Orhan Midhat'ın " Şişli Hayatı " Romanı (Metin-İnceleme), İzmir 1995, 189 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 469
 
ALİM, İsa : Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı (1.cild), İzmir 1997, 143 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 551
 
ALİOĞLU, Oktay : Osman Şevki'nin "Yeni Usûl Talim-i Kıraat" Kitabı, İzmir 1994, 225 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 409
 
ARIKAN, Metin : Ayın Tarihi Dergisi : Metinler (1928-1945), İzmir 1994, 52 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 429
 
ARINÇ, Çimen : " Hasan Sabbah " Kantarağasızade Ömer Selahattin II18 , İzmir 1996, 112 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 557
 
ASLAN, Züleyha : Ali Fuat Tuğseven'in Şiirleri (1934-1950), İzmir 1996, 93 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 589
 
ATÇIOĞLU, Benan : Naci Sadullah ve Kurtuluşun Romanı, İzmir 1992, 462 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 318
 
AYHAN, Sacid : 1930-40 Yılları Arasında İzmir'de Çıkan Gazeteler (Serbest Cumhuriyet, Işık, Ege, Yürgü, Ege'de Yeni Yol, Sabah Postası, Akın, Efe), İzmir 1988, 66 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 172
 
BAHADIR, Ercan : Mahmut Nedim Şehitoğlu'nun Hizmet Gazetesindeki Şiirleri, İzmir 1996, VI+28+19 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 587
 
BAŞAR, Melahat : Alafranga Tiplerle İlgili Üç Tiyatro Eseri, Fırtına, Aralarında, Kirli Çamaşırlar (Metin-İnceleme), İzmir 1996, 146 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 541
 
BAŞARAN, Esin : Türk Yurdu Dergisinden Şiir Derlemeleri (Cilt : 1-6), İzmir 1991, II+202 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 301
 
BAYRAK, Rengin : Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın İki Polemik Eseri (Cadı Çarpıyor, Şekavet-i Edebiyye) ve Polemikleri, İzmir 1991, 53+114+25+9 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 272
 
BAYRAK, Rukiye : Orhan Rahmi Gökçe ve Karantina-Bozdağ Romanı, İzmir 1992, 206 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 329
 
BELGE, Mine : Halit Ziya Uşaklıgil'in Bir Ölünün Defteri Adlı Romanı, İzmir 1992, XVIII+114 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 310
 
BİLEKLER, Mine : Mehmet Sırrı Sanlı " Yeni Bir Fırka Yeni Bir Millet Yeni Bir Türkiye ", İzmir 1995, VIII+50 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 600
 
BOZ, Varlık : Tokâdîzâde Şekib'in Hizmet Gazetesinde (1929-1933) Yayınlanan Yazıları ve Hakkında Yazılan Yazılar, İzmir 1988, XII+267 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 174
 
BÜYÜKBURGAZ, Burçin : Tarih-i Edebiyat Dersleri, İbrahim Necmi Dilmen : 1.c. (1-88)19 , İzmir 1993, 59 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 371
 
ÇAĞLAYAN, Şule : Refik Ahmet Sevengil'in Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme, İzmir 1992, VIII+162 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 331
 
ÇAKALOĞLU, F. Selda : Mehmet Sırrı Sanlı'nın Hayatı, Hatıratı ve Üç Büyük Hikayesi, İzmir 1992, 80 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 314
 
ÇALIŞKAN, Nuray : Mevlevi Şeyhi Mehmet Nuri'nin Şiirleri, İzmir 1992, VIII+23 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 330
 
ÇETİN, Meftune : Ahenk Gazetesinde Yer Alan 1914-1918 Yılları Arasındaki Savaş Şiirleri ve İncelemesi, İzmir 1990, 60 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 236
 
ÇELİK, Melike : Şahabeddin Süleyman'ın İzmir Gazetesinde Yayınlanan Yazıları, İzmir 1989, 22+114 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 210
 
ÇİMEN, Özlem : Yeni Mecmua'da Yayınlanan Edebi Tenkit Yazıları ve Makaleler, İzmir 1992, 316 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 313
 
ÇOLAK, Ayla : Haşim Nezihi'nin Şiir ve Yazıları, İzmir 1996, X+78 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 586
 
DEMİR, K. Demet : Asım Kültür'ün Anketleri ve Bazı Hikayeleri, İzmir 1997, IX+110+3 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 583
 
DEMİROĞLU, Fatma : Karesi Meşahiri, İzmir 1991, III+308 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 270
 
DEMİROĞLU, Süheyla : Servet-i Fünûn Mecmuası'nda Süleyman Nesib, İzmir 1996, 96 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 543
 
DEMİRÖRS, Mustafa : Uyanış Dergisi Bibliyoğrafyası (1928-1937), İzmir 1992, 128 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 327
 
DEMİRTAŞ, Dilek : Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın II. Meşrutiyet Devri Romanlarında Kadınlar ve Sorunları, İzmir 1991, XII+393 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 277
 
DURAN, Seçkin : Ayın Tarihi Dergisi Bibliyografyası (1928-1945), İzmir 1994, 36 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 430
 
DÜZGÜN, Veli : Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi " Kitabında Kullandığı Terimler, İzmir 1990, 48 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 228
 
EGEMEN, H. Esin : Ermenekli Hasan Rüştü'nün İzmir Basınındaki Yazıları, İzmir 1992, 38 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 315
 
EKİCİ, Sunay: Maraşlı Mustafa Kamil Efendi'nin Şiirleri, İzmir 1992, IV+78 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 336
 
ERCAN, Halil : Mehmet Sırrı Sanlı'nın Gönül Hırsızları ve Ömer Selahattin'in İnsan Yiyenler Adlı Eserleri, İzmir 1995, II+95 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 595
 
ERCENK, Nursel : Hüseyin Avni Ozan'ın "Aşık Sazı" "Manzum ve Resimli Masallar" "Muallim Naci" ve "Kalbimin Işıkları" İsimli Eserleri, İzmir 1995, 50+50 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 606
 
ERDAL, İsmet : II. Abdülhamit'in Veladet ve Cülus Yıldönümlerinde İzmir Gazetesinde Yayınlanmış Şiirler (1896-1908), İzmir 1989, XXVII+60 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 189
 
ERDİLEK, Özlem : Mahmut Yesari'nin İki Tefrika Romanı : Yaşamağa Mahkûm, Sevda Geceleri (Metin-İnceleme), İzmir 1994, IV+171 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 415
 
ERDOĞAN, Ahmet : İzmir Gazetesinde "Tasfiye-i Lisan-ı Osmânî" Tartışmaları (1896-1897), İzmir 1989, 74 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 205
 
ERTÜRK, Hülya : Baha Tevfik'in İzmir Gazetesi'ndeki Yazıları ve İncelenmesi, İzmir 1989, XIX+254 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 190
 
ESKİN, Ali : Sırât-ı Müstakîm Dergisinin Bibliyografyası, İzmir 1991, V+177 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 304
 
FEDAKAR, Selami : Ayın Tarihi Dergisi İncelemesi (1928-1945), İzmir 1994, II+35 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 431
 
FİLİZ, Nurdan : Yeni Muhit Resimli Aylık Aile Mecmuası (1928-1932) (Yazar İsimlerine Göre), İzmir 1993, 3+28+41 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 366
 
GENÇ, Hanife : Kantarağasızâde Ömer Selahattin ve Karadana Piyesi (İnceleme-Metin), İzmir 1990, 113 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 252
 
GÖÇMEN, Aylin : Çocuk Edebiyatı Makaleler Bibliyografyası (1953-1991), İzmir 1995, 115 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 498
 
GÖÇMEN, Ülker : Milli Mecmua'da Yer Alan Şiirler : 1. ve 2. Cilt, İzmir 1991, IX+163 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 280
 
GÖKDENİZ, İbrahim : İzmir'in Türkçe İlk Mizah Gazetesi : Karasinan (1875-1876), İzmir 1997, VIII+282 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 565
 
GÖL, Gülsüm : Milliyet Sanat Dergisi 1976-1978 Yılları Bibliyografyası, İzmir 1994, 24 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 464
 
GÜL, Sevinç : Mehmet Sırrı Sanlı - Kıyamet Ne Zaman Kopacak, İzmir 1995, 61 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 596
 
GÜLALİ, Ekrem : Midillili Mehmed Hayreddin'in "Aydın Vilayet-i Celilesi Dahilinde Bir Kaç Gün Seyahat" Adlı Eseri ve İbni Hazım Ferid'in "Tagrib mi İmha mı ?" Adlı Yazı Dizisi, İzmir 1995, 68 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 599
 
GÜNER, Semra : Mahmut Yesari'nin Bir Tefrika Romanı : Şeytan Tüyü (Metin-İnceleme), İzmir 1994, IX+149 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 448
 
GÜRPÜZ, İlknur :  Raif Necdet Hayat-ı Edebiye, İzmir 1995, 125 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 476
 
GÜRSOY, Seçkin : Peyâmi Safâ'nın " Türk Düşüncesi " Adlı Dergisinin Bibliyoğrafyası, İzmir 1996, II+79 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 566
 
İBİLİ, Sevilay : Servet-i Fünun Mecmuasında Batı Edebiyat Akımlarıyla İlgili Makaleler, İzmir 1990, V+196 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 230
 
İLKİLERİ, Ş. Funda : Çınaraltı Dergisi Bibliyografyası (Kronolojik ve Alfabetik), İzmir 1992, 7+282 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 343
 
İMER, Seçil Ebru : 1988-1989-1990-1991 Çocuk Edebiyatı Kitapları Bibliyografyası, İzmir 1996, 171 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 523
 
İNKAYA, Muzaffer : İzmir Edebiyatına Dair Röportaj ve Hatıralar III, İzmir 1990, III+165 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 241
 
İŞLER, Elif : Ragıp Şevki Yeşim'in Aydın Efesi Adlı Romanı ve Tahlili, İzmir 1992, VIII+309 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 311
 
İZCİ, Hüseyin : Eşref'in "Eşref, Yeni Edirne ve Hizmet"te Yayımlanan Şiir, Fıkra ve Makaleleri, İzmir 1997, VIII+88 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 582
 
KALFA (Yüceel), Bengü : Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Cumhuriyet Devri Romanlarında Kadınlar ve Sorunları, İzmir 1990, V+4+261 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 218
 
KAPTAN, İlker : Türkiye Bibliyografyasının Türk Edebiyatı Bölümünün 1928-1940 Yılları Arasındaki Kısmının İndekslenmesi, İzmir 1994, 135 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 442
 
KARAKAŞ, Serpin : Kemal Kamil Aktaş'ın Sosyal ve Kültürel Hayatla İlgili Yazıları, İzmir 1997, IV+146+17 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 581
 
KARAKUŞ (Uçar), Füsun : Mahmut Yesârî'nin "Bir Namus Meselesi" Romanının Tahlili, İzmir 1992, 87 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 324
 
KARAMAN, Güngör : Mahmud Yesâri'nin Hanımlar Terzihânesi, Mektep Arkadaşı, Ta'til-i Eşgâl, Mantar Mehmed, Yufka Yürek Osman, Şeytanın Parmağı, Sancağın Şerefi Adlı Tiyatro Eserleri Üzerinde Bir İnceleme, İzmir 1992, IV+246 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 348
 
KARGIN, Gülsüm : İbnürrefik Ahmet Nuri (Sekizinci)'nin Üç Tiyatro Eseri : Gerdaniye Buselik, Türabizâdeler, Yeni Dünya, İzmir 1996, 82 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 513
 
KAVAL, Leyla : Edep Yahu Gazetesinde Eşref (Şiirleri ve Hakkında Yazılanlar), İzmir 1991, 101 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 289
 
KAYA, Seher : Türkiye Makaleler Bibliyografyası'nda Roman ve Hikaye İle İlgili Makaleler : Bibliyografya-İndeks (1952-1986), İzmir 1991, IV+380 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 278
 
KILINÇ, Rahşan : Mustafa Doğan'ın " İnkılap Hatıralarından " Adlı Eseri, İzmir 1996, VII+143 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 559
 
KIRBAŞ, Hülya : Yeni Asır Gazetesindeki Masallar (1938-1939), İzmir 1991, II+131 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 283
 
KIRKICI, Gönül : Ferit Ragıp Haznedaroğlu'nun Hizmet Gazetesi'ndeki Şiir ve Yazıları, İzmir 1996, XI+101 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 560
 
KISA, İpek : Murtaza Gürkaynak II. Meşrutiyet Devrinde Fırka Mücadeleleri ve Matbuat Kavgaları, İzmir 1997, 93 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 585
 
KONDAKÇILAR, Burcu : Ali Şadi'nin Hizmet Gazetesi'nde Çıkan Şiir ve Yazıları, İzmir 1996, 83 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 590
 
KÖK, Necati : Mehmet Şerif Efendi Teshilü'l-Kavâfi20 , İzmir 1996, XI+151 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 558
 
KURAL, Sema : Melekzade Fuat ve Bir Ailenin Devr-i Hayatı Romanı, İzmir 1990, XIII+135 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 238
 
KURT, Okan : Ercüment Ekrem Talû'nun Kundakçı Romanı (Metin-Tahlil), İzmir 1996, V+139 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 515
 
KUTLU, Öznur : Bir Serencam-ı Harb İhsan Latif Paşa,                         İzmir 1997,VI+111 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 564
 
KÜRÜM, Nihal : Mehmet Kaplan'ın "Şiir Tahlilleri 1" Kitabında Kullandığı Terimler, İzmir 1989, 48 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 188
 
MANGA, Sebahat : Yeni Adam Dergisi Bibliyografyası (Kronolojik Tasnif 1934-1979), İzmir 1994, 94 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 441
 
MORKOÇ, Ayvaz : Mahmut Fuat'ın Şiirleri, İzmir 1990, 155 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 237
 
MUMCU, Hanife Yasemin : 1897 Türk-Yunan Savaşı'nın İzmir Basınındaki Edebî Akisleri, İzmir 1989, XVIII+66 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 191
 
OĞUZ, Yasemin : Bakış Mecmuası Bibliyografyası 1980-1989 (Kronolojik ve Yazar Soyadlarına Göre), İzmir 1993, 5+57+24 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 367
 
ONGUN, Ayten : Aka Gündüz, Yarım Türkler (Metin-İnceleme), İzmir 1996, 98 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 512
 
ÖZCAN, Nalan : Yücel Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Bibliyografyası (1936-1942) (Yazar Soyadlarına Göre), İzmir 1993, IV+247 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 359
 
ÖZGÜNDÜZ, Esen : Türkiye Makaleler Bibliyografyası'nda Şiirle İlgili Makaleler (Bibliyografya-İndeks 1952-1986), İzmir 1991, VI+835 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 268
 
ÖZGÜR, Ayla : Mahmut Yesari'nin Çulluk Romanı Üzerine Bir İnceleme (Metin ve Tahlil), İzmir 1992, IV+414 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 342
 
ÖZIŞIKÇILAR, Şebnem : Fuat Edip Baksı'nın İzmir'de Yayımlanan Şiir ve Yazıları, İzmir 1996, VI+132 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 577
 
ÖZİLHAN, Yüksel : Mahmûd Yesârî'nin Bekir'in Rüyası, Bir İzdivâc-ı Müteyemmen, Bir Azizlik, Bir Facia, Hayrü'l-Halef, Makasçı, Deliler Hekimi Adlı Tiyatro Eserleri Üzerinde Bir İnceleme, İzmir 1992, III+163 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 347
 
ÖZTENLİ, Nurgün : Veled Çelebi ve Necip Asım'ın Türk Yurdu Dergisinde Çıkan Makaleleri, İzmir 1991, 127 s.
Danışman : Yard.Doç.Dr. Rıza Filizok     TDE 302
 
ÖZTÜRK, Özlem : Şukufeçin, İzmir 1991, XI+171 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 275
 
ÖZTÜRK, Zekiye : Servet-i Fünûn Dergisi Bibliyoğrafyası (1907-1928), İzmir 1988, V+175 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 184
 
PAKÖZ, İrfan : M. Seyfettin Özege'nin Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu'nun Yazar Adlarına, Kitap Adında Geçen İsimlere, Naşir Adlarına, Çeviren Adlarına ve İstanbul Dışında Kitap Basılan Şehir Adlarına Göre İndeksi, İzmir 1993, 13 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 370
 
PINAR, Zişan : Mustafa Memduh, Miras (Roman), İzmir 1991, 265 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 322
 
POLAT, Hasan : Mahmut Yesari'nin " Çoban Yıldızı " Romanı (Metin-Tahlil), İzmir 1995, II+285 s. 
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 484
 
POLAT, Hilmi : Uyanış Dergisi Bibliyografyası (1 Mart 1963 - 1 Şubat 1973) Kronolojik ve Yazar Adlarına Göre, İzmir 1996, III+60+XVIII s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 576
 
POSTAL, Özleyiş : Ercüment Ekrem Talu'nun Asrîler Romanı Üzerine Bir İnceleme (Metin ve Tahlil), İzmir 1994, 15+128 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 458
 
RASİMOĞLU, Mustafa Rasim : Servet-i Fünûn Dergisi'nde Batılı Edipler Hakkında Yayınlanmış Makaleler, İzmir 1991, V+293 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 286
 
SAMUR, Ali : Eşref'in Âhenk, İzmir, Eşref ve Vakit'teki Şiirleri ve Hakkında Yazılanlar, İzmir 1991, VI+210 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 285
 
SELVİ, Murat : Teshilü'l-Kavafi, İzmir 1996, 173 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 569
 
SİLİSTRE, Güniz : Ölülerle Mülâkatlarım - İzmir'den Röportajlar - Yeni Portreler, İzmir 1988, II+145 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 169
 
ŞAHİN, Fatma : Süleyman Fehmi'nin "Edebiyat " Adlı Kitabı : 2.bölüm (181-360.sayfalar), İzmir 1994, 110 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 444
 
ŞAHYAZICI, İnci : Mahmut Yesâri'nin "Ak Saçlı Genç Kız" Adlı Romanı (Metin-İnceleme), İzmir 1994, IV+383 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 419
 
ŞARMAN, Özlem : Mahmud Yesâri'nin Yedigün ve Yeni Kitap'daki Eserleri (Metin-Tahlil), İzmir 1991, 18+595 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 271
 
ŞENER, Filiz : Mirat-ı Şuünat (Mehmed Memduh), İzmir 1995, 110 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 607
 
ŞENKAŞ, Öznur : Sırrı Sanlı'nın Halkın Sesi Gazetesinde Yayınlanan Tefrika Romanı (İnceleme-Metin), İzmir 1995, V+59 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 604
 
TAŞ, Selma : Necati Cumalı (II) (İzmir Basınındaki Şiir ve Hikayeleri), İzmir 1995, 53 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 594
 
TAŞLI, Kazım : Medrese Hatıraları, İzmir 1993, 114 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 361
 
TEPEDELEN, Nilgün : İttihat ve Terakki ve Mütareke Dönemine Ait Hatıralar, (Bir İttihatçı, Cemil Konar, Nahit Özgören'in Hatıraları), İzmir 1994, 81 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 418
 
TEZKUL, Hatice : Millî Mecmua'da Yayınlanan Şiirler : 3. ve 4. Cilt, İzmir 1991, 290 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 281
 
TOKTUTAN, Birgül : İzmir'i Ateşe Veren Papaz (Dr. Sıtkı Şükrü Pamirtan), İzmir 1997, XII+128 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 580
 
TOLAMAN, Talat : Mehmet Emin Yurdakul'un Şiirlerindeki Hece Vezni, İzmir 1989, II+26 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 180
 
TOPRAK, İclal : Hidayet Keşfi'nin Halkın Sesi Gazetesindeki Yazıları, İzmir 1997, 10+121+11 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 588
 
TORT, Nilay Vildan : R. Münir Yarkın'ın " Millî Mücadelede İzmir " Adlı Eseri (İnceleme-Metin), İzmir 1996, XI+195 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 578
 
TUNCEL, Banu : Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın İstibdat Dönemi Romanlarında Kadınlar ve Sorunları, İzmir 1990, V+89 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 229
 
TÜRKYILMAZ, Selçuk : İkdam Gazetesi Bibliyoğrafyası (1908-1928), İzmir 1992, 108 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 351
 
TÜRÜDÜ, Semiramis : İzmir Emniyet Müdürlerinden Cemil Konar'ın Hatıraları, İzmir 1995, III+112 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 601
 
UÇAR, Kenan : Mahmut Yesari'nin Bir Tefrika Romanı : " Yıkık Çardak " (Metin-Tahlil), İzmir 1995, 244 s.
Danışman : Dr. Şevket Toker       TDE 468
 
ULUSOY, Leyla : Rıza Çavdarlı'nın Urlalı Kasım Reis Adlı Romanı ve Tahlili, İzmir 1992, 12+240 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 325
 
USLU, Ayşen : Tarih-i Edebiyat Dersleri (İbrahim Necmi Dilmen), İzmir 1993, 76 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 395
 
YAĞCI, Dilara : " Hasan Sabbah " Kantarağasızade Ömer Selahattin I, İzmir 1996, 134 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 556
 
YAVUZ, Yasemin : Melekzade Fuat & Kırşehirli Mehmet Fevzi (Hayatı ve Eserleri), İzmir 1995, 3+55 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 597
 
YURTSEVEN, Gülgün : Yusuf Nihad'ın "Feryad" ve Mustafa Şevki'nin "Balkan Orduları" Adlı Eserleri, İzmir 1995, III+37 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 602
 
4) ÇAĞDAŞ TÜRK EDB. VE LEHÇELERİ TEZLERİ
 
ACAR, Gamze : Behmen Zamani, Araz'ın Şiirleri (Transkripsiyon - İndeks), İzmir 1994, V+92 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 440
 
AKBAŞ, Ferah : "Kırım" Dergisi21 , İzmir 1996, 24+347 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 545
 
AKSOY, Neyire : Vilayet Guliyev'in "Mirza Kazımbey" Adlı Eserinin 1-108 Sayfaları Arasının Türkiye Türkçesine Aktarımı22 , İzmir 1993, 122 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 356
 
AKSOY, Vesile : Gaflantı'nın "Ömür Aynası" Adlı Şiir Kitabının Transkripsiyonu, İzmir 1994, 77 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 423
 
AKYÜZ, Gökay : Vilayet Guliyev'in "Mirza Kazımbey" Adlı Eserinin 108-189 Sayfaları Arasının Türkiye Türkçesine Aktarımı, İzmir 1993, 48 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 354
 
AKYÜZ, Nilgün : Aziz Muhsini'nin "Dinle Meni" Adlı Şiir Kitabı Üzerine Bir İnceleme : Transkripsiyon, Gramer ve Sözlük Çalışması, İzmir 1994, X+136 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 407
 
ALİYEVA, Minara : Türk Şivelerinin Karşılaştırmalı Fonetikası (A.M.Şerbak), İzmir 1997, III+143 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç     TDE 575
 
ALPASAL, Songül : Hutdı Humar "Türkmen Ertekileri ve Rovayatları"ndan Oniki Masal  (Transkripsiyon-Aktarım), İzmir 1994,224 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 436
 
ALTINKÜPÜ, Şehnaz : Gazanfer Paşayev'in "Kerkük Folkloru Antolojisi" Kitabı ve İncelemesi, İzmir 1994, 356 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 402
 
ALTINTAŞ, Remziye : İsâ'nın Son Şâmı (Transkripsiyon ve Metin), İzmir 1994, VI+95 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 424
 
APAYDIN, Dilek : Babür Divanı, İzmir 1993, 148 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 387
 
ARAS, Figen : Cafer Cabbarlı'nın "Ogtay Eloğlu" Adlı Eseri, İzmir 1991, II+124 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 274
 
ARICI, Selma : Azerbaycan Halg Destanları, M. H. Tehmasib, İzmir 1990, II+753 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 232
 
ARİÇ, Sabahat : Hüseyin Alibabaoğlu Hayatı ve Eserleri, İzmir 1991, XXXI+127 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 308
 
ARSLAN, F. Nihal : Cevat Hey'et'in "Varlık"taki Makaleleri, İzmir 1991, III+93 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 258
 
ATICI, Türkan : Azerbaycan Dili Tarihi, İzmir 1990, 193 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 234
 
AVCI, Ziynet : Gabdulla Tukay, Eserler : Dürt Tomda 3, İzmir 1990, 344 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 246
 
BAKIR, İlham : Lirika Durdaniliri(Uyğur Helik Koşakliri),İzmir 1989,85 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Günay Karaağaç    TDE 193
 
BAŞPINAR, Nermin E. : Cafer Cabbarlı'nın "Od Gelini" Adlı Eseri, İzmir 1993, VII+81 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 373
 
BAYAZIT, Semra : Cevat Hey'et'in Azerbaycan Edebiyat Tarihine Bir Bakış Adlı Eseri : IV. Kısım23 , İzmir 1991, 6+205 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 276
 
BAYSAL, Ü. Banu : Alpamış Destanı (H. B. Paksoy'un "Alpamysh" Adlı Eserinin Tercümesi), İzmir 1991, X+309 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 266
 
BEDİR, Songül : "Yeni Kafkasya" Dergisi (Fihrist), İzmir 1996, 112 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 529
 
BİÇER, Şensal : Şamirza Turdımov, Özbek Halk Ertakları (Transkripsiyon ve Çeviri), İzmir 1994, III+248 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 410
 
BOZKURT, Ahmet : Cevâd Heyet, Azerbaycan Edebiyat Tarihine Bir Bakış, İzmir 1990, III+82 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 223
 
CANBAZ, Hikmet : Tatar Yiğitlik ve Tarihi Destanları,İzmir 1997,VII+95 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 554
 
CANBAZOĞLU, Seda : Ahmed Yesevi Divan-ı Hikmet Transkripsiyonu, İzmir 1994, 95 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 455
 
CANDAN, Neslihan : Kazak Halg Nağılları, İzmir 1993, 295 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 397
 
CANER, Figen : Binbir Fıkra (Gomer Beşirov), İzmir 1995, VII+218 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 467
 
CEYLAN, Zekiye : Hafız Harezmiy ve Şiirleri, İzmir 1991, 169 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 282
 
COĞUPLUGİL, Ulaş : Azerbaycan Türkçesinin Fonetiği (Ağamusa Ahundov), İzmir 1995, 475 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç     TDE 503
 
ÇAĞRI, Derya : Yusuf Vezir Çemenzemenli'nin Kan İçinde Adlı Romanı (Eserin 593-706. Sayfaları arasındaki bölümlerinin Türkiye Türkçesi'ne aktarılması)24 , İzmir 1995, 89 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 499
 
ÇAKAL, Sibel : Müzeffer Seid'in " Yaratmak Yaşamaktır " Adlı Eseri (Transkripsiyon-Sözlük), İzmir 1995, 84 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 485
 
ÇAYIRLIK, Nebahat : Molla Penah Vâkıf : Şiirleri, İzmir 1990, V+228 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 227
 
ÇELEBİOĞLU, Mehtap : Azerbaycan Halg Efsaneleri, Yurdumuzun Efsaneleri, Yaşayan Efsaneler, İzmir 1990, 341 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 216
 
ÇELİKBİLEK, Ender : Tatar Halık İcatı (Rivayetler Hem Legendalar), İzmir 1995, 399 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 475
 
DAĞDELEN, Hatice : Nasrettin Hoca Fıkraları (Şâmil Nasıyrov), İzmir 1995, 122 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 489
 
DAL, Ufuk : Rovayatlarda Tarihi Şahslar, İzmir 1996, 58 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 518
 
DEĞİRMENCİ, Nil : M. Zekiyev, Tatar Dili Tarihi  (Tatar Halkı Telénén Barlıkka Kilüvé), İzmir 1993, II+186 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 353
 
DÜYSEBAYEVA, Dinara : XIX. Yüzyılın Sonları ve XX. Yüzyılın Başlarında Kazak Edebiyatı, İzmir 1997, 150 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 570
 
EFE, Neşe : Tatar Halık İcatı (Mezekler), İzmir 1990, 445 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 250
 
EKİYORUM, Reyhan : Yusuf Vezir Çemenzeminli'nin " Gan İçinde " Adlı Romanı, İzmir 1995, 5+73 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 497
 
ERCAN, Gönül : Bulgaristan (Kırcaali) Türklerinden Derlenmiş Maniler, İzmir 1990, 250 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 243
 
ERDEM, Elvan : Türkmen Halg Nağılları (Türkmen Halk Masalları), İzmir 1993, 574 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 398
 
ERDOĞUŞ, Alper : Fatih Emirhan (1886-1926) (İbrahim Nurillin), İzmir 1997, III+237 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Mustafa Öner     TDE 553
 
ERTÜRKMEN, Hüseyin : Güdret Ceferov, Azerbaycan Dilinin Leksik-Semantik Sistemi ve H. Hesenov, Müasir Azerbaycan Edebi Dilinin Omonimler Lüğeti, İzmir 1991, 307 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 260
 
FİDE, Hatice Güllü : Azerbeycan Dilinin Morfonolojisi, Feridun Celilov25 , İzmir 1994, 143 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 459
 
GÖKBULUT, Selvi : Tatar Halık İcatı (Yola Hem Uyın Cırları), İzmir 1990, 289 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 240
 
GÖNEN, Safinaz : İngiliz Atasözlerinin Azerice ve Rusça Karşılıkları, İzmir 1992, 179+9 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 319
 
GÖRÜR, Zeynep : Hamit Nutku'nun "Varlık"taki Makaleleri, İzmir 1990, 144 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 248
 
GÜL, Gülcan : Seyitgazi Gafarov'ın "İsmail Gaspıralı Hayatı ve Faaliyetleri", İzmir 1993, XI+294
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 352
 
GÜLHAN, Ü. Figen : Feridun Celilov'un "Mürekkeb Cümle Sentaksı" Adlı Eserinin Türkiye Türkçesi'ne Aktarımı, İzmir 1993, 170 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 385
 
GÜNDÜZ, Hülya : İsmail Bey'in Türkistan Seferi (Safter Nagayev), İzmir 1995, II+96 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 501
 
GÜNGÖR, Hediye : Ali Hüseyinzâde (Turan), Garb'ın İki Destânında Türk, İzmir 1991, V+64 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 279
 
GÜNGÖR, Rabia Demet : Başkort Halık İcadı, İzmir 1992, 458 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Günay Karaağaç    TDE 350
 
GÜVEN, Sevdiye : Bulgaristan Türkleri Bilmeceleri, İzmir 1993, 83 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 383
 
GÜVENÇ, Pınar : "Kırım" Dergisi (8-15 sayıları), İzmir 1996, 337 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 544
 
HOCAOĞULLARI, Mutlu : Özbek Halk Oğzaki Poetik İcodı (Transkripsiyon-İnceleme), İzmir 1994, III+210 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 427
 
İLHAN, Orhan Eyüp : Kazan Tarihi, Ayneddin Ahmerof, İzmir 1994, II+149 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 406
 
İMER, Banu : Azerbaycan Dilinin Morfonologisi (Celilov 1-285), İzmir 1991, 207 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 269
 
KAMER, Şerife : Abdürreşit İbrahim'in Hayatı ve Eserleri, İzmir 1991, XX+154 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 296
 
KANDEMİR, Can : Magtımgulı : 250 Şair Hakkında İlmî Raporlar, Makaleler ve Haberler, İzmir 1996, 272+16 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 516
 
KAR, Nazan : Yeddi Dastan, Rüstem Rüstemzade, İzmir 1994, 221 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 400
 
KARATARAKLI, Ertan : B.A.Karriev'in Göroğlu Destanı'nın Türkiye Türkçesine Aktarımı, İzmir 1994, 40 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 451
 
KEPENEK, Elif : Menuçehr Ezizi :Yandırılan Sazlar,İzmir 1991,XLIV+97 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 294
 
KOCAÇELEBİ, Sinem : Azerbeycan Halk Latifeleri, İzmir 1995, IX+105 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 471
 
KOCATAŞ, Funda : Kemal Talibzade'nin Makaleleri, İzmir 1992, 108 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 306
 
KOYUNCU, Fahrettin : Tatar Halık İcatı (Kıska Cırlar), İzmir 1990, 500 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 239
 
KURGUN, Levent : Nuşabe Araslı'nın "Nizâmî ve Türk Edebiyatı" Adlı Eseri ve İncelenmesi, İzmir 1994, V+176 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 439
 
MALSEVEN, Zeynep : Seher'in "Yaşıl Mahnı" Adlı Şiir Kitabı Üzerine Bir İnceleme (Transkripsiyon, Gramer ve Sözlük Çalışması),İzmir 1994,X+102 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 426
 
MERHAN, Aziz : Emin Abid'in Azeri Edebiyatı Tarihi, İzmir 1990, 283 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 245
 
MUSAYEVA, Sevinç : Abdullah Sur Türk Edebiyatı Tarihi (1-51. yapraklar), İzmir 1997, 27 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 555
 
MUTAFOĞLU, Handan : Behram Elçin'in Şiirleri, İzmir 1991, II+62 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 262
 
MUTLU, Serap : Ebul-Gaazi Bahadır Han, Şecere-i Türk (Türk Şeceresi), İzmir 1993, II+241 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 392
 
NART, Meltem : Azerbaycan Şifahî Halk Edebiyatına Dair Tetkikler (6. c.)26 , İzmir 1991, 10+259+32 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 295
 
OKTA, Tuğrul : İbrahim Nurullin'in " Gabdulla Tukay " Adlı Biyografik Eserinin Türkiye Türkçesine Aynen Aktarımı, İzmir 1997, III+262 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Mustafa Öner     TDE 563
 
ÖRÜCÜ, Mehmet Akif : Mehzun'un "Hicran Hestesi" İsimli Şiir Kitabının İncelenmesi, İzmir 1993, V+77 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 355
 
ÖZÇALIŞKAN, Ebru : Möhebbettén Dürt Mizgélé (Muhabbetin Dört Mevsimi), İzmir 1997, V+62 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Mustafa Öner     TDE 571
 
ÖZGÜRLER, A. Ateş : Azerbaycan Şifahî Halk Edebiyatına Dair Tetkikler : 7.cilt (Türkiye Türkçesine Aktarma ve Notlar), İzmir 1991, VIII+249 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 265
 
ÖZTÜRK, Fatma : Halgımızın Deyimleri ve Duyumları Çevirme Çalışması, İzmir 1996, 177 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç     TDE 539
 
ÖZTÜRK, Neşe : İsmayıl Şıxlı'nın " Deli Kür " Adlı Romanının Deyimler Sözlüğü, İzmir 1997, 53 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 591
 
ÖZTÜRK, Nurten : Necef Bey Vezirli, Yağışdan Çıhdıg, Yağmura Düşdük (Komediya, 4 meclisde), İzmir 1992, II+44 s.
Danışman : Yard.Doç.Dr. Yavuz Akpınar     TDE 316
 
PEHLİVAN, Cihan : Mecid Gafuri'nin "Milli Şiirlerim" Adlı Kitabının Transkripsiyonu, İzmir 1993, 50 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 379
 
SATMAZER, Abdulkasım : Aziz Muhsini'nin "Dinlemeni" Adlı Şiir Kitabı İncelemesi, İzmir 1993, 79 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 369
 
SEFEROVA, Arzu : Debistan Dergisi Üzerinde Bir Araştırma ( 1-17. sayıları), İzmir 1997, II+23 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 550
 
SELALDI, Gülsen : Cevat Hey'et'in Azerbaycan Edebiyatı Tarihine Bir Bahış Adlı Eseri (III.Kısım), İzmir 1990, 112 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 255
 
SERT, Güler : Tatar Mehabbet Destanları, İzmir 1995, 220 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 477
 
SONER, Reyhan : Abdürreşit İbrahim Efendi'nin Sırat-ı Müstakim'de Yayınlanan Makaleleri, İzmir 1994, VI+120 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 414
 
SUSAM, Asuman : Azerbaycan Halk Mahnıları, İzmir 1990, 225+127 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 222
 
ŞAHAN, Fatma : Alpamış Batır (Metin-Transkripsiyonu), İzmir 1991, VII+72 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 267
 
ŞAHİN, Neziha : Özbek Halk İcodı Dostonlar (Anadolu Türkçesi'ne Aktarma), İzmir 1995, VII+420 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 479
 
ŞAYİR, Safiye : Cafer Cabbarlı'nın "Ulduz" ve "Edirne Fethi" Adlı Eserleri, İzmir 1991, XXII+105 
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 256
 
ŞİMŞEK, Emin : B.A.Garriyev'in "Magtımgulı" Adlı Kitabının Transkripsiyonu, İzmir 1994, 189 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 452
 
ŞİRİN, Hatice : Hadi Taktaş'ın Seçme Şiirleri (Giriş-Metin-Sözlük), İzmir 1994, VII+302 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 425
 
TAHTALIOĞLU, Yiğit : İdigey Destanı (Metin Transkripsiyonu), İzmir 1994, II+248 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 421
 
TAŞDEMİR, Gülsiye : Alî Tebrîzî, Şâh İsmâîl ( 1. cild )27 , İzmir 1990, 5+109+28 s.
Danışman : Yard.Doç.Dr. Yavuz Akpınar     TDE 231
 
TİYELTİ, Özlem : Anar'ın Hikayeleri, İzmir 1993, 142 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 505
 
TOPRAK, Füsun : Şehbaz Şehbazi'nin "Kaşkayi Şiiri ya Asar-i Şuara-yı Kaşkayi" Adlı Eserinin Transkripsiyonu ve Sözlüğü (II.Kısım)28 , İzmir 1996, V+137 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 533
 
TUNA, Berrin (Sarı) : Dilnevaz : Şirin Sözler, Transkripsiyon, İzmir 1994, IX+124 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 405
 
TÜRK, Gürol : Hicrân Nağmeleri : Birinci Defter, Gazeller-Nazîreler-Tazminler-Goşmalar, İzmir 1994, II+146 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 466
 
UÇAK, Belgin : Tatar Halk İcadı Balalar Folkloru, İzmir 1996, 190+7 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 547
 
ÜNAL, F. Rüyam : Atalar Sözü, İzmir 1990, 206 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 225
 
YALÇIN, Arzum : Ecdadlar Ügiti (Atasözleri) (Özbekçe'den Türkçe'ye Tercümesi), İzmir 1994, 13+154 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 435
 
YALÇIN, Filiz : Cengiz Aytmatov'un " Gün Uzar Yüzyıl Olur " Adlı Romanı Üzerine Bir Araştırma, İzmir 1995, 53 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 481
 
YILDIRIM, Sibel : "Göroğlu Destanında Fantastika" Adlı Kitabın Tercümesi, İzmir 1994, III+43 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 403
 
YILDIZ, Sevim : Bulgaristan (Kırcaali) Türklerinden Derlenmiş Masallar, İzmir 1993, II+250+23 
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 364
 
YILDIZ, Yurdanur : Alî Tebrîzî, Şâh İsmâîl ve Şâh Tehmâsb (İkinci cild), İzmir 1990, XVIII+235 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 226
 
YILDIZAK, Atike : Manas Destanı, İzmir 1990, 165 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 224
 
YILMAZ, Elvan : Safter Nagayev'in "Kırım-Tatar Edebiyatı Tarihına Bir Nazar", İzmir 1993, II+255 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 389
 
YILMAZ, Erol : Hasan Sabri Ayvazof "Neden Bu Hale Kaldık" ve Diğer Eserleri, İzmir 1991, XIV+119 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar    TDE 284
 
YILMAZ, Nihat : Tatar Halık İcadı (Beyitler), İzmir 1990, 336 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 244
 
YILMAZ, Nilgün : Şehbaz Şehbazi'nin "Kaşkayi Şiiri ya Asar-ı Şuara-yı Kaşkayi" Adlı Eserinin Transkripsiyonu, Grameri (I.Kısım), İzmir 1996, XIV+180 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 532
 
YÜCEL, Yener : Azerbeycan Dilinin Morfonolojisi, İzmir 1995, 141 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç     TDE 496 
 
ZEYBEK, Hüseyin : Kırım Dergisi (16-23 sayıları), İzmir 1997, IV+120 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 573
 
5) HALK EDEBİYATI VE FOLKLOR  TEZLERİ
 
AKÇAKAYA, İbrahim : Bir Bektaşi Cöngü, İzmir 1994, XXXVII+26 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 453
 
AKDAĞ, Nalan : K.K.T.C. Güzelyurt Bölgesi Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünleri, İzmir 1993, 17+117 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 363
 
AKDAĞLI, Ümran : Aydın İli Folklor Ürünleri Derlemesi, İzmir 1993,  402 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 362
 
AKDENİZ, Cemile : Bozyurt Köyü (Nazilli-Aydın) Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1995, 94 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 507
 
AKKAN, Hatice : Pir Sultan Abdal'ın Şiirlerinde Versifikasyon, İzmir 1989, 80 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 199
 
AKSOY, Seyhan :Rize Yöresi Halk Edebiyatı ve Folkloru,İzmir 1991,328 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 293
 
ALVANLAR, Sabriye : Ahmet Talat Bey'in " Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev'i " Adlı Eserinin Günümüz Harflerine Aktarılması, İzmir 1988, III+143 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 168
 
AYDEMİR, Pınar : Sarıkeçili Yörüklerinin Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1992, 62 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 305
 
AYDIN, Zinnur : Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Maddi Kültür Unsurları, İzmir 1990, 105 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 217
 
AYDINLI, Sunay : Manisa İli Soma İlçesi Darkale Köyü Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1995, 5+84 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 470
 
BAĞDATLI, Nurdan : Kayaönü Köyü (Milas) Folklor ve Halk Edebiyatı İncelemeleri, İzmir 1996, X+180 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nerin Köse     TDE 509
 
BARDAKÇI, Nüket : Balıkesir Yöresi Sözlü Geleneğinde Halk Edebiyatı Ürünleri, İzmir 1996, 146 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 534
 
BAYRAKTAR, Nurdilek : Bandırma ve Yöresinin Folklor Ürünleri, İzmir 1989, III+58 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 183
 
BERBER, İlker Alkan : Denizli-Çal Yöresinin Halk Edebiyatı ve Folklorik Ürünleri, İzmir 1994, III+113 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 465
 
BESLEYİCİ, Oya Ahi : Türkülerde Mani Özellikleri, İzmir 1989, 128 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 206
 
BİL, Ercan : Ayaşlı Abdi Efendi Cöngün'den Şiirler (1-100 Varaklar)29 , İzmir 1989, V+138+100 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 176
 
BİLGE, Ebru : Germencik ve Yöresi Folklor ve Halk Edebiyatı İncelemeleri, İzmir 1996, 121 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nerin Köse     TDE 524
 
BİLGİÇ, Hatice : Aşık Ali Çiftçi'nin Şiirleri, İzmir 1988, XVI+303 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 200
 
BÜLBÜL, Nafiye : Özvatan (Çukur) Kayseri Masalları ve Menkıbeleri, İzmir 1990, III+126 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 235
 
BÜYÜKKIRCALI, Sibel : Derdiyok İle Zülfi Siyâh Hikâyesi (Transkripsiyon-İnceleme), İzmir 1994, 34 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 404
 
ÇAĞRI, Serap : Türk Manilerinde Versifikasyon, İzmir 1989, 26 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 198
 
ÇAKIR, Halime : Simav Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1990, III+149 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 220
 
ÇAYCIOĞLU, Müjgan : Türk Manileri İndeksi, İzmir 1988, 145 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 195
 
ÇELİKKAYA, Ebru : 1235 Tarihli Bir Cönkün Transkripsiyonu ve İncelenmesi (II. Yarısı), İzmir 1992, 110+101 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 326
 
ÇETİN, Seydi Ahmet : Hamza Baba Yatırı, İzmir 1989, II+26+4 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 178
 
ÇİFÇİ, Hülya : Eskişehir ve Çevresinde Yetişen Halk Şairlerimiz, İzmir 1995, 277 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 472
 
ÇOBAN, Aydın : Şâh İsmâil Hikâyesi (Transkripsiyon - İnceleme), İzmir 1994, 48 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 401
 
ÇOLAK, Halil : (İspir) Demirbilek Köyü Folkloru ve Halk Edebiyatı Örnekleri, İzmir 1994, 208 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 434
 
DALDAL, Selda : Keler-Eşen Bölgesi (Cumaovası) Halk Edebiyatı ve Folkloru İncelemeleri, İzmir 1996, VI+228 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 519
 
DAVGANA, Sevda : Karaburun Yöresi Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünleri, İzmir 1997, 113 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nerin Köse     TDE 572
 
DEMİR, Hatice : Karahıdır Kasabası Folklorik Ürünleri, İzmir 1992, 129 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 339
 
DEMİRARSLAN, Nihan : İzmir İli Urla İlçesi Balıklıova Köyü Folklor ve Halk Edebiyatı, İzmir 1992, 136 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 349
 
DEMİRDAĞ, Vuslat : Türk Folklor Araştırmaları Dergisi Saz Şairleri Muhtevalı Bibliyografyası, İzmir 1994, II+104 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 438
 
DENİZHAN, İlhan : Türk Manileri Antolojisi Güldeste'nin İndeksi, Şerif Oktürk, İzmir 1990, 185 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 215
 
DURA, Behiye : Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Durak Seslerinin Sistematik İncelenmesi, İzmir 1990, 64 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 213
 
DURAN, Deniz : Ayvalık Yöresi Folkloru ve Halk Edebiyatı, İzmir 1993, 110 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 365
 
DURAN, Fatma : Simav Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1991, VIII+143+13 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 257
 
DURGUN, Hülya : Gireği (Yeniköy) / Aladağ (Adana) Yöresi Folklor ve Halk Edebiyatı Örnekleri, İzmir 1996, 161 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 517
 
ERDEM, Kübra : Aydın İli Yenipazar İlçesi Folklor Derlemesi, İzmir 1990, 100 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 233
 
ZEYBEK, Hüseyin : Kırım Dergisi (16-23 sayıları), İzmir 1997, IV+120 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar     TDE 573
 
5) HALK EDEBİYATI VE FOLKLOR  TEZLERİ
 
AKÇAKAYA, İbrahim : Bir Bektaşi Cöngü, İzmir 1994, XXXVII+26 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 453
 
AKDAĞ, Nalan : K.K.T.C. Güzelyurt Bölgesi Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünleri, İzmir 1993, 17+117 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 363
 
AKDAĞLI, Ümran : Aydın İli Folklor Ürünleri Derlemesi, İzmir 1993,  402 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 362
 
AKDENİZ, Cemile : Bozyurt Köyü (Nazilli-Aydın) Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1995, 94 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 507
 
AKKAN, Hatice : Pir Sultan Abdal'ın Şiirlerinde Versifikasyon, İzmir 1989, 80 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 199
 
AKSOY, Seyhan :Rize Yöresi Halk Edebiyatı ve Folkloru,İzmir 1991,328 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 293
 
ALVANLAR, Sabriye : Ahmet Talat Bey'in " Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev'i " Adlı Eserinin Günümüz Harflerine Aktarılması, İzmir 1988, III+143 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 168
 
AYDEMİR, Pınar : Sarıkeçili Yörüklerinin Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1992, 62 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 305
 
AYDIN, Zinnur : Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Maddi Kültür Unsurları, İzmir 1990, 105 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 217
 
AYDINLI, Sunay : Manisa İli Soma İlçesi Darkale Köyü Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1995, 5+84 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 470
 
BAĞDATLI, Nurdan : Kayaönü Köyü (Milas) Folklor ve Halk Edebiyatı İncelemeleri, İzmir 1996, X+180 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nerin Köse     TDE 509
 
BARDAKÇI, Nüket : Balıkesir Yöresi Sözlü Geleneğinde Halk Edebiyatı Ürünleri, İzmir 1996, 146 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 534
 
BAYRAKTAR, Nurdilek : Bandırma ve Yöresinin Folklor Ürünleri, İzmir 1989, III+58 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 183
 
BERBER, İlker Alkan : Denizli-Çal Yöresinin Halk Edebiyatı ve Folklorik Ürünleri, İzmir 1994, III+113 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 465
 
BESLEYİCİ, Oya Ahi : Türkülerde Mani Özellikleri, İzmir 1989, 128 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 206
 
BİL, Ercan : Ayaşlı Abdi Efendi Cöngün'den Şiirler (1-100 Varaklar)29 , İzmir 1989, V+138+100 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 176
 
BİLGE, Ebru : Germencik ve Yöresi Folklor ve Halk Edebiyatı İncelemeleri, İzmir 1996, 121 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nerin Köse     TDE 524
 
BİLGİÇ, Hatice : Aşık Ali Çiftçi'nin Şiirleri, İzmir 1988, XVI+303 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 200
 
BÜLBÜL, Nafiye : Özvatan (Çukur) Kayseri Masalları ve Menkıbeleri, İzmir 1990, III+126 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 235
 
BÜYÜKKIRCALI, Sibel : Derdiyok İle Zülfi Siyâh Hikâyesi (Transkripsiyon-İnceleme), İzmir 1994, 34 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 404
 
ÇAĞRI, Serap : Türk Manilerinde Versifikasyon, İzmir 1989, 26 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 198
 
ÇAKIR, Halime : Simav Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1990, III+149 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 220
 
ÇAYCIOĞLU, Müjgan : Türk Manileri İndeksi, İzmir 1988, 145 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 195
 
ÇELİKKAYA, Ebru : 1235 Tarihli Bir Cönkün Transkripsiyonu ve İncelenmesi (II. Yarısı), İzmir 1992, 110+101 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 326
 
ÇETİN, Seydi Ahmet : Hamza Baba Yatırı, İzmir 1989, II+26+4 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 178
 
ÇİFÇİ, Hülya : Eskişehir ve Çevresinde Yetişen Halk Şairlerimiz, İzmir 1995, 277 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 472
 
ÇOBAN, Aydın : Şâh İsmâil Hikâyesi (Transkripsiyon - İnceleme), İzmir 1994, 48 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 401
 
ÇOLAK, Halil : (İspir) Demirbilek Köyü Folkloru ve Halk Edebiyatı Örnekleri, İzmir 1994, 208 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 434
 
DALDAL, Selda : Keler-Eşen Bölgesi (Cumaovası) Halk Edebiyatı ve Folkloru İncelemeleri, İzmir 1996, VI+228 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 519
 
DAVGANA, Sevda : Karaburun Yöresi Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünleri, İzmir 1997, 113 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nerin Köse     TDE 572
 
DEMİR, Hatice : Karahıdır Kasabası Folklorik Ürünleri, İzmir 1992, 129 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 339
 
DEMİRARSLAN, Nihan : İzmir İli Urla İlçesi Balıklıova Köyü Folklor ve Halk Edebiyatı, İzmir 1992, 136 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 349
 
DEMİRDAĞ, Vuslat : Türk Folklor Araştırmaları Dergisi Saz Şairleri Muhtevalı Bibliyografyası, İzmir 1994, II+104 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 438
 
DENİZHAN, İlhan : Türk Manileri Antolojisi Güldeste'nin İndeksi, Şerif Oktürk, İzmir 1990, 185 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 215
 
DURA, Behiye : Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Durak Seslerinin Sistematik İncelenmesi, İzmir 1990, 64 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 213
 
DURAN, Deniz : Ayvalık Yöresi Folkloru ve Halk Edebiyatı, İzmir 1993, 110 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 365
 
DURAN, Fatma : Simav Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1991, VIII+143+13 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 257
 
DURGUN, Hülya : Gireği (Yeniköy) / Aladağ (Adana) Yöresi Folklor ve Halk Edebiyatı Örnekleri, İzmir 1996, 161 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 517
 
ERDEM, Kübra : Aydın İli Yenipazar İlçesi Folklor Derlemesi, İzmir 1990, 100 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 233
 
TAŞKIN, Gülseren : Ege Bölgesi Sözlü Geleneğimizden Halk Edebiyatı Örnekleri, İzmir 1988, IV+173 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 173
 
TATLICI, Şehnaz : Çağrı Dergisi Halk Edebiyatı İle İlgili Makaleler, İzmir 1993, 360 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 374
 
TEMEL, Mustafa : Muş Yöresi Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1995,   150 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 502
 
TOK, M. Fulden : Yazılı ve Sözlü Geleneğimizde Türk Halk Edebiyatı, İzmir 1988, VI+153+106 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 171
 
TOPÇEKER, Yeşim : İzmir ve Çevresindeki Adak Yerleri, İzmir 1993,52 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 396
 
TOSUN, Emine : Çağlayan Kasabası Sözlü Geleneğinden Folklor ve Halk Edebiyatı Örnekleri, İzmir 1989, 122 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 212
 
TUBAY, Nalan : Bursa Balıkçı Köyleri Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünleri, İzmir 1991, 144 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 298
 
TURAN, Kadriye : Şair Dertli'nin Şiir İndeksi, İzmir 1989, II+97 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 187
 
TURGUT, Belgin : Şark Halkları'nın Latifeleri, İzmir 1995, XXIV+227 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 486
 
TURGUT, Kamile : Banaz Folklorundan Derlemeler, İzmir 1995, 195 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 482
 
TURHAN, Sibel : Dalaman (Muğla) Yöresi Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1995, VII+193 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 487
 
TÜRK, Sevim : Aşık Şem'î İle İlgili Bir Cönk, İzmir 1991, 88+86 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 299
 
YARAŞ, Dilek : Türk Halk Edebiyatı, İzmir 1993, 48 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 393
 
YAŞAR, Reyhan : Ovacık (Çankırı) Yöresi Folklor ve Halk Edebiyatı Örnekleri, İzmir 1993, IV+116 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 394
 
YAVAŞ, Emine : Aydın İli Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1990,  IV+114 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 219
 
YERTEP, Şafak : Ayaşlı Abdî Efendi Cöngü'nden Şiirler (100-200 varaklar), İzmir 1990, 192+95 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 221
 
YILDIRIM, Fatma : Tarsus İlçesi Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1991, XVII+178 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 261
 
YILDIZ, Gülşen : Niğde Yöresi Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1991, LI+211 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 292
 
YILDIZ, Türkan : Karacaoğlan Şiirlerinde Versifikasyon, İzmir 1991, 83 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 287
 
YILMAZ, Cemaynur : Çayıralan İlçesi Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1992, 169 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 321
 
YILMAZ, Nuray :  Leylâ İle Mecnun Hikâyesi (Transkripsiyon-İnceleme), İzmir 1995, V+24 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 488
 
YILMAZ, Zeynep : Oymapınar Köyü (Manavgat) Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1996, III+163 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen     TDE 510
 
II. BÖLÜM ARŞİVİNDEKİ TEZLER
A) DOKTORA TEZLERİ
 
CEMİLOĞLU, Mustafa : Sorgun Köyü Halk Edebiyatı, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1989, XXIV+565 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen
 
OLGUN, Yusuf : Tarihî Bursa Efsaneleri (Derleme - İnceleme), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilimi Anabilim Dalı, Bursa 1989, V+246 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen
 
B) LİSANS TEZLERİ
AKAL, Nedime : Rabia Arif Bilgin'in "Ayşe'nin Öcü " Romanı (İnceleme-Metin), İzmir 1994, 147 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
ALPAY, Mustafa : Dede Gorgut Dünyası - Anar, İzmir 1993, IV+123 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
ATAN, Neşe : Asâr ve Müberrât-ı Hilâfet-Penâhî (Metin Transkripsiyonu), İzmir 1993, XV+41 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
AYYILDIZ, Aysel : Abdülhalim Memduh ve Refik Nevzat'ın "Abdülhamit ve Genç Türk Bir Haremağası" Piyesi (İnceleme - Metin), İzmir 1993, 70 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
BALSEVEN, Ayşe : Mehmet Sırrı Sanlı "Üvey Ana", İzmir 1993, 60 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
BAYAR, Muzaffer : Taşpınar Dergisi Bibliyografyası, İzmir 1993, 52 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
BORAN, Şahin : Cricor Chumarian'ın Evvel Zaman Feylesofları Adlı Eseri (İnceleme - Metin), İzmir 1993, 154 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
CÜCEOĞLU, Rabia : 1981 Yılı Azeri Edebiyatı Süreci (Edebî Proses 1981), İzmir 1993, 65 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
ÇEMENOĞLU, Yeşim : Fuad Edib Baksı'nın Dağ Rüzgarından Deniz Rüzgarına Romanı Üzerine Bir İnceleme, İzmir 1994, 63 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
ÇİVİ, Nevin : Halikarnas Balıkçısı "Eski İzmir Şehri" (Metin - İndeks), İzmir 1994, III+97 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
DEMİRCİ, Derya :  V. Kemal'in (M. Şevki) İlk Kurşun Romanı (İnceleme - Metin), İzmir 1994, 205 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
DOĞANCAN, Sevin : (Mütercim İzmiri'nin) Kaaniden Müntehab Bahariyye (Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah ve Ebulkasım'ın Misl-i Mebsuk Olmayan Mütalaaya Şayan İbret Amiz Bir Terceme-i Ahvali), İzmir 1995, 71 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
DURUK, Ayşe : Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Demokrat İzmir ve Anadolu Gazetelerinde Neşredilen Yazıları (1942, 1944, 1945, 1956), İzmir 1994, VIII+97 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
EFE, Selma : Bitlisli Rıza Suad'ın "İzmir'in İşgali" Adlı Piyesi, İzmir 1994, 55 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
GÜRSOY, Yakup : Pervin Kemal'in "Birgi'yi Nasıl Aldık" Adlı Romanı (İnceleme-Metin), İzmir 1994, VI+209 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel 
 
IRGIN, Ayşen : Demokrat İzmir Gazetesindeki "Halikarnas Balıkçısı'nın Hikayeleri"I (1952 -1953), İzmir 1993, 167 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
KAHYA, Mustafa : Leblebici Mustafa Efendizade Mustafa'nın Divan-ı Abdal'ı (Metin), İzmir 1994, 91 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
KARATARAKLI, Nezahat : Ege'de Yıllardan Beri Aranan Zeybek ve Haydut Defineleri, İzmir 1994, 162 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
KELEŞ, Nilgün : Atilla İlhan'ın "Sisler Bulvarı" Adlı Şiir Kitabının Sentaks İncelemesi, İzmir 1993, 204 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç
 
KESTANE, Faik : E. Alav'ın Aysız Geceler Adlı Şiir Kitabı (Metin - Sözlük), İzmir 1993, 116 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
KUBİLAY, Rüya : Ferhan Şensoy'un Ferhangi Şeyler Oyunu (İnceleme - Metin), İzmir 1994, 130 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
KURT, Leyla : Halikarnas Balıkçısı'nın Demokrat İzmir Gazetesindeki Hikayeleri (İnceleme - Metin), İzmir 1994, VIII+247 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
KÜÇÜK, Eda : Naci Sadullah'ın "Cepkenliler : Demirci Mehmet Efe" İsimli Eseri, İzmir 1994, III+147 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
MİNDİLOĞLU, Murat : Karadeniz Fıkralarının Diğer Fıkralar İle Münasebeti, İzmir 1994, VI+102 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen
 
ÖZTÜRK, Fatih : Ahenk'te Yayınlanmış İzmir İşgali Hatıraları, İzmir 1994, 104 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
SARIKAYA, Serpil : Fuat Edip Baksı'nın Onu Tanırsınız Adlı Romanı (Metin-İnceleme), İzmir 1994, V+170 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
SEZER, Beral : Aydın Yöresi Folklor ve Halk Edebiyatı Ürünleri, İzmir 1993, XV+196 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen
 
ŞENTÜRK, Hilmiye : Kantarağasızâde Ömer Selahaddin'in "Adil Mevlâ" Romanı Üzerine Bir Çalışma (Transkripsiyon, İnceleme), İzmir 1994,   VI+67 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
TAŞKAN, Aylin : Bekir Nebiyev'in Azerbaycan Edebiyatı Üzerine Makaleleri, İzmir 1993, 148 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
TOPRAK, Sengül : Ali Fuat Tuğseven'in "Fuar Sevdalıları" Adlı Romanı ve Tahlili, İzmir 1994, XII+83 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
 
UYSAL, Şule : Marmaris Yöresi Halk Edebiyatı ve Folkloru, İzmir 1993, IX+119 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen
 
YAĞCI, Şerife : Başlangıcından XV. Yüzyılın Sonuna Kadar Türk Nesri, İzmir 1989, XIX+99 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer
 
YANAR, Eyyüp : Türkiye Makaleler Bibliyografyasında İzmir İle İlgili Yazılar (1952-1989), İzmir 1994, 115 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel
web tasarım web tasarım izmir web sitesi