canlı destek

Tarihçe

Ege Üniversitesinin, 1976 yılında Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla açılan bugünkü Edebiyat Fakültesinin ilk dört bölümünden biri olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü merhum Prof. Dr. Selahattin Olcay başkanlığında kuruldu. O gün bölümde Selahattin Olcay’ın yanında Dr. Tunca Kortantamer, Dr. Güler Güven, Dr. Fuat Bozkurt, Ö. Faruk Huyugüzel, Şevket Toker ve Kemal Yüce asistan olarak göreve başladılar.
Aynı yıl öğrenci almaya başlayan bölüm çok kısa zamanda kadrolarını oluşturmaya başlamış ve ilk mezunlarını 1980 yılında vermiştir.
Bölümde bugüne kadar çeşitli dönemlerde ve farklı sürelerle, şimdi aramızda olmayan Prof. Dr. Selahattin Olcay, Prof. Dr. Harun Tolasa, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. Dr. Tunca Kortantamer, Dr. Güler Güven, Dr. Fares Hariri'den başka Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Fuat Bozkurt, Prof. Dr. Halil Ersoylu, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. Günay Karaağaç, Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel, Prof. Dr. Rıza Filizok, Prof. Dr. Şevket Toker, Prof. Dr. Metin Ekici, Prof. Dr. Kamil Veliyev (Azerbaycan), Prof. Dr. Gurbandurdu Geldiyev (Türkmenistan), Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Nezahat Öztekin, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Oya Adalı, Dr. Nazım Muradov, Dr. Mustafa Aksoy, Dr. Ayşen Uslu ve Bayram Orak gibi kişiler çalışmıştır.
Bugün 35. yılını doldurmakta olan bölüm; altı bilim dalında lisans, yüksek lisans, ve doktora programlarıyla öğretim yapmakta ve bir de ulusal hakemli dergi çıkarmaktadır.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ