canlı destek

Bölüm Tanıtımı

Bölüm Tanıtımı

1976'dan beri öğretim yapan Ege Ünivesitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi Anabilim Dallarında eğitim vermektedir. Bölümün amacı; Türk dili, edebiyatı, folkloru ve kültürü alanlarında araştırma yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmek, çeşitli incelemeler, araştırmalar yapmak ve bunları yayın, konferans, seminer vb. yollarla tanıtmaktır. Bölümdeki anabilim dallarının konularına göre verilen derslerde Türk yazı dilinin başlangıcından bugüne kadarki gelişim çizgisinde yer alan başlıca edebi eserler ve kişiler hakkında bilgiler verilmekte, çeşitli alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinden örnekler tanıtılmaktadır. Bu bakımdan, Türkiye dışında yaşayan Türk topluluklarının dil ve edebiyat örnekleri de ele alınmaktadır.


Bölümde bağış kitaplardan oluşan zengin bir arşiv-seminer kitaplığı da bulunmakta, bu kitaplıktan lisans öğrencileriyle birlikte, özellikle lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yararlanabilmektedir. Ayrıca 2007 yılında Azerbaycanlı yazar ve fikir adamı Hüseyinzade Ali Turan’ın arşivi de bölümümüze bağışlanmış ve araştırmacıların ilgisine sunulmuştur.


Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde "Türk Dili Okutmanı", "Araştırma Görevlisi" ve "Türk Dili Uzmanı" olarak çeşitli akademik alanlarda çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT gibi devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler.


AKADEMİK BİLGİLER:


Kuruluş Yılı: 1976
Öğretim Üyesi: 11
Öğretim Görevlisi: -
Öğretim Üyesi Yrd.: 4Öğrenci Kontenjanı: 93
Kayıtlı Öğrenci Sayısı: 470
Öğrenci / Öğretim Elemanı Oranı: 24,7
Öğrenim Dili: Türkçe
Öğrenim Süresi: 4 Yıl
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı: 1 Yıl İsteğe Bağlı
Lisansüstü Eğitimi: Var


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ