canlı destek

Tezler

Tezler

Öğrenci Tezleri 
Buradaki tez listesi 1976-1997 yılları arasını kapsamaktadır ve bölüm dergimizde yayımlanmış şu yazılardan alınmıştır:
 
Metin Ekici, E.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezler Bibliyografyası, V. Sayı, 1989.
Fatih Ülken, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesindeki ve Bölüm Arşivindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezleri (1988-1997), IX. Sayı, 1998,
 
 
A) DOKTORA TEZLERİ
 
ARSLAN, Mustafa : Köroğlu Destanı'nın Türkmen Versiyonu Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1997, III+221 s.
   112 / 1 : Göroğlu Destanı (Türkiye Türkçesine Aktarılmış Metin), c.1,
   388 s.
  112 / 2 : Göroğlu Destanı (Türkiye Türkçesine Aktarılmış Metin), c.2,
   388 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen Doktora 112
 
BAĞCI, Rıza : Baha Tevfik'in Edebî ve Felsefî Eserleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, V+150 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel   Doktora 65
 
ÇAĞIN, Sabahattin : Tokadîzade Şekip'in Eserleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, II+189 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel   Doktora 55
 
GÖKÇEK, Fazıl : Mehmet Akif Ersoy'un Şiiri Üzerinde Bir İnceleme, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1995, II+245 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel   Doktora 89
 
GÜLEÇ, Hamdi : Firdevsi-i Rümi'nin Süleymânnâme'si - 42. cilt Üzerinde Bir Metin İncelemesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, 170 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok     Doktora 63
 
İNAYET, Alimcan : Uygur Halk Hikayeleri Üzerinde İncelemeler, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1995, IV+291 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen    Doktora 69
 
KILIÇ, Atabey : Ahmed Neylî Divanı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, III+494 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer    Doktora 53
 
KÖSE, Nerin : Seyfülmülük Hikâyeleri Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir 1993, 277 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen    Doktora 48
 
OKATAN, Halil İbrahim : Kafzâde Fâ'izî (Hayatı Eserleri Sanatı - Tenkitli Divan Metni), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1995, 293 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer    Doktora 84
 
ÖNER, Mustafa : Bugünkü Kıpçak Türkçesi : Tatar, Kazak ve Kırgız Şivelerinin Karşılaştırmalı Grameri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1995, XLIII+236 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç    Doktora 87
 
ÖZER, Mehmet : İzmir Gazeteleri (1923-1950)'ndeki Millî Mücâdele Romanları Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1995, 283 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel   Doktora 88
 
ÖZTEKİN, Nezahat : Gül ü Bülbül - Fazlî, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1987, II+456 s.
Danışman : Doç. Dr. Tunca Kortantamer    Doktora 35
 
SAPAROV, Muhammetmurat : Türkmen Türkçesi İle Türkiye Türkçesi Arasında Eş Seslilik ve Çok Anlamlılık İlişkisi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1997, LXXXVII+413 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç        Doktora 110
 
ŞENEL, Ünal :Başlangıcından 1950'ye Kadar Türk Şiirinde İzmir Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1996, VIII+265 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel   Doktora 111
 
YILDIRIM, İrfan Murat : Yusuf Vezir Çemenzeminli'nin Hayatı ve Edebî Eserleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, III+188 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar   Doktora 95
 
 
B) YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
AKSOY, Mustafa : Molla Lütfî'nin Risâle-i Mevlânâ Lütfî'si, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1991, 127 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer   Yüksek Lisans 165
 
AKTUNA, Enver : Amrî Divanı'nın Gramer İndeksi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1992, XIV+280 s.
Danışman : Doç.Dr. Günay Karaağaç   Yüksek Lisans 197
 
ALTINTOP, Selim : Maraşlı Mustafa Kamil Efendi'nin Hayatı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, 113 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok    Yüksek Lisans 235
 
BARANOĞLU, Şahin : Vasfî Divanı Gramer İndeksi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1991, XVII+264
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç   Yüksek Lisans 195
 
ÇALIŞKANMAN (Dursun), Tijen : Ferahnâme - Kemaloğlu, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1996, 159 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin  Yüksek Lisans 307
 
ÇETİN (Aktaş), Meftune : Mehmet Sırrı Sanlı'nın Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, 77 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel  Yüksek Lisans 272
 
ÇETİN (Sinop), Aysun : Tanzimattan Cumhuriyete Türk Aydınlarının Mitolojiye Bakış Tarzı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1993, 110 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok   Yüksek Lisans 216
 
DİNÇER, Ş. Betül : Türkmen Şairi Mahtum Kulu (Şiirleri, Hayatı, Edebî Şahsiyeti), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1992, 2 c., 361 ve 293 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen      Yüksek Lisans    198/1-2 
 
EZİK, Yıldız : Millî Edebiyat Tartışmalarının Servet-i Fünûn Mecmuasına Yansıması, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1996, 156 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok    Yüksek Lisans 293
 
GÖKÇEK, Fazıl : Bıçakçızâde İsmail Hakkı'nın Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1990, II+154 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel  Yüksek Lisans 158
 
İNAYET, Alimcan : Hurilika-Hemracan Hikayesi Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1992, 290 s.
Danışman : Prof. Dr. Fikret Türkmen   Yüksek Lisans  190
 
İNCE, Mehmet : Mahmut Fuat (Hayatı-Şahsiyeti-Eserleri), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1990, III+108 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel  Yüksek Lisans 150
 
KAMER, Şerife : M. Nuri Efendi'nin Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Araştırma, İzmir 1994, IV+108 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel  Yüksek Lisans 240
 
KILIÇ, Atabey : Üskübî'nin "Şerh-i Telhîs"i, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1990, II+68 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer   Yüksek Lisans 151
 
KODAKA, Yukio : Japonya'da Türkoloji Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1997, III+46 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer   Yüksek Lisans 313
 
KOZACI, Hatice : Câmasbnâme, Abdî (Devir, Tür Araştırması ve Metnin 35 Varağının Edisyon Kritiği), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmir 1994, III+137+35 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin  Yüksek Lisans 247
 
MORKOÇ, Ayvaz : Osman Sarıvelli Hayatı ve Eserleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1997, 5+195 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar   Yüksek Lisans 314
 
MORKOÇ, Yasemin (Ertek) : Sûdî-i Bosnavî'nin Şerh-i Dîvân-ı Hâfız'ı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, 141 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer   Yüksek Lisans 260
 
MUMCU Ay, Yasemin : Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlü'r-Reşad Dergilerinde Dış Türkler Meselesi Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmir 1994, X+156 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel  Yüksek Lisans 241
 
ORAK, Bayram : Lutfi'nin Gül ü Nevruz'u Gramer İndeksi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1995, VII+259 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç   Yüksek Lisans 270
 
ÖNGÜL, Bilal : Mehmet Şeref Aykut'un Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1991, IV+105 s.
Danışman : Doç. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel  Yüksek Lisans 180
 
ÖZGÜRLER, A. Ateş : Yahya Bey Divanı Gramer İndeksi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, 2 c., X+815 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç       Yüksek Lisans   269/ 1-2
 
SEVİMLİ, Yakup : Helâkî Dîvânı Gramer İndeksi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1992, XXII+327 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç   Yüksek Lisans 191
 
ŞAYİR, Safiye : Arap Harfli Yeni Türk Edebiyatı Antolojilerinin (1839-1928) Mukayeseli Tetkiki, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1994, IV+226 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok    Yüksek Lisans 229
 
TAŞTEKİN, Ali : Varlık Dergisinde Edebiyat Tarihi Tartışmaları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1991, II+73 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar  Yüksek Lisans 166
 
USLU, Ayşen : Türk Matbuatında Türkiye İle Türkistan Arasında Edebi ve Fikri Münasebetler (1905-1937) (Yeni Türkistan ve Yaş Türkistan Dergilerine Göre), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1997, VII+107 s.
Danışman : Doç. Dr. Yavuz Akpınar   Yüksek Lisans 315
 
UYSAL, Selçuk : Mehmed b. Abbâs'ın "Keşfü'l-Ferâid'i", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1991, IV+93 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer   Yüksek Lisans 169
 
ÜLKEN, Fatih : Şeyh İsmail Ankaravî'nin Miftâhu'l-Belâga ve Misbâhü'l-Fesâha'sı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1990, 87 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer   Yüksek Lisans 148
 
YILDIRIM, İrfan Murat : Ahmet Cevat (Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Çalışma), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 1990, II+69 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Yavuz Akpınar  Yüksek Lisans 149
 
C) LİSANS TEZLERİ
 
1) DİL TEZLERİ
 
AĞIRBAŞLAR, Müyesser : Yahya Kemal Beyatlı "Kendi Gök Kubbemiz" Üzerinde Cümle Bilgisi Çalışması, İzmir 1994, VII+146 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 428
 
ALTAY, Rukiye : " Rus Dilinde Tyurkizm Sözlüğü " (E.N.Şipov), İzmir 1995, XXI+20 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç     TDE 495
 
AYAN, Senem : Yahya Kemal Beyatlı " Eski Şiirin Rüzgarıyla " Üzerinde Cümle Bilgisi Çalışması, İzmir 1995, VI+88 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç     TDE 480
 
AYDIN, Gülin : Behçet Necatigil'in "Eski Toprak" Adlı Şiir Kitabı Üzerine Cümle Bilgisi Çalışması, İzmir 1994, 5+82 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 420
 
BAYACAN, Burcu : " Gösterge Bilim ", İzmir 1997, III+115 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 552
 
COŞKUNGÖNÜL, Mihriban Yeşim : Yunus Emre Divanı'ndaki Sıfat-İsim Tamlamaları ve İyelik Grupları, İzmir 1992, 131 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 341
 
ÇAĞAN, Sevinç : Cümle Bilgisi Üzerine, İzmir 1996, 66 s.
Danışman : Prof. Dr. Günay Karaağaç     TDE 527
 
ÇINAR, Neslihan : Jean Deny'nin Türk Dili Grameri I.Cilt Kavram İndeksi, İzmir 1996, 45 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 522
 
ERGÜÇ, Necmi Barış : Hayat Büyük Türk Sözlüğünün İçindeki Dil ve Edebiyata Ait Terimlerin Saptanıp Sözlük Halinde Düzenlenmesi, İzmir 1996, 50 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 528
 
GÖREN, M. Yeşim : Yahya Kemal Bayatlı "Kendi Gök Kubbemiz" Üzerinde Kelime Grupları Çalışması, İzmir 1994, V+92 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 450
 
İZGÜT, Pınar : Faruk Nafiz Çamlıbel "Bir Ömür Böyle Geçti" Üzerinde Cümle Bilgisi Çalışması, İzmir 1994, VI+225 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 422
 
KANLIOĞLU, Hülya (Oktar) : Yapım Ekleri, İzmir 1993, 211 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 357
 
KOÇ, Senem : Türk Edebiyatı Tarihi Kavram Sözlüğü (M-Z)2 , İzmir 1995, 67 s.
 
SAĞER, Süleyman : Yûnus Emre Divânı'nda Cümleler, İzmir 1992, 321 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 323
 
SERDAR, Neşe : Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiirleri Üzerine Sentaks İncelemesi, İzmir 1992, IV+124 s
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 346
 
SEZEN, Yelda : Behçet Necatigil'in Evler Adlı Şiir Kitabı Üzerine Sentaks Çalışması, İzmir 1993, IV+53 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 376
 
SOYER, Zeliha : 7'li Düz Manilerdeki İsim Tamlamaları, İzmir 1989, II+67+28 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Rıza Filizok     TDE 177
 
SÜZER, Tülay : Tahir Nejat Gencan'ın "Dilbilgisi" Kitabının Kavram İndeksi, İzmir 1995, 44 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 473
 
ŞENEL, Deniz : Kavâ'id-i Lisân-ı Türkî (Tâhir Kenân), İzmir 1995, 110 s.
Danışman : Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel    TDE 603
 
TÜRK, Emine : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş'ın Kitaplarındaki Kelime ve Kavramların İndeksi, İzmir 1996, 38 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 537
 
USLU, Hakan : Köprülü-zâde Mehmed Fuad ve Süleyman Saib'in "Türk Dilinin Sarf ve Nahvi", İzmir 1994, V+194 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 408
 
YILMAZ, Hülya : Orhan Seyfi Orhon "Bütün Şiirleri" Üzerine Sentaks Çalışması, İzmir 1994, X+211 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 460
 
YİĞİT, Esen : Muharrem Ergin'in Türk Dilbilgisi, Osmanlıca Dersleri ve Azeri Türkçesi Adlı Kitaplarının Kavram İndeksi, İzmir 1996, 75 s.
Danışman : Doç. Dr. Rıza Filizok      TDE 536
 
2) ESKİ TÜRK EDEBİYATI TEZLERİ
 
ADAY, Bilge : Tıbb-ı Nebevi 3. Kısım3 , İzmir 1996, 15 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 535
 
AKBULUT, Sakine : Edebiyat, Ali Canip Yöntem (107-208)4 , İzmir 1995, 191 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 474
 
AKGÜN, Yüksel : Manastırlı Mehmed Rıfat'ın "Mecâmiü'l-Edeb" Adlı Eserinden İlm-i Bedî, İzmir 1993, 99 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 382
 
AKYÜREK, Özlem : İzmirli İsmâil Hakkı Esrâr-ı Belâgat (Transkripsiyonlu Metin), İzmir 1997, 59 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 567
 
ARDA, Neslihan : Münşe'ât-ı Azîziye fî Âsâr-ı Osmânîyye (Sayfa 1-100), İzmir 1996, 201 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 530
 
AŞIK, Mehmet : Hasan Kâ'imi Divânı (1b-51a)5, İzmir 1994, II+139 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 413
 
ATICI, Özlem : Yunus Emre'nin Bir Şiirinin Şerhi, İzmir 1994, 14+21 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 463
 
AYBAR, Müge : Işk-name İncelemesi 26 , İzmir 1991, 126 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 300
 
AYDIN, Veysel : Vahdetname-i Fethü'l-Ma'arif (Shf. 1-73), İzmir 1991, 47 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 273
 
AYDOĞDU, Erdoğan : Kavâ'idi's-Sihriyyât, Şeyh İbni İsâ Akhisârî, İzmir 1990, 136 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 253
 
BAYSAL, Rabia : Adı ve Yazarı Meçhul Bir Menakıbnâme,İzmir 1994,36 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 454
 
CANPOLAT, Hülya : Edebiyat, Ali Canip Yöntem(1-107),İzmir 1995,89 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 483
 
CERAN, Ebru : İndex İslamicus Eski Türk Edebiyatı Bibliyografya İncelemesi, İzmir 1997, 81 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 592
 
CİN, Mehmet : Mehmet Rifat'ın Mecâmiü'l-Edebinden İlm-i Beyân Kısmının Transkripsiyonu, İzmir 1993, 52+55 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 381
 
ÇABUK, İbrahim : Malumat-ı Edebiyye : Fuat Köprülü, Şahabeddin Süleyman7 , İzmir 1989, VI+332 s. 
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 209
 
ÇALIŞKANMAN, Tijen : Sî-nâme (Shf. 34a - 66a)8, İzmir 1991, II+62 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 288
 
ÇEVİK, Hatice : Bursalı İsmail Hakkı Divanı9 , İzmir 1993, 44 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 372
 
ÇIRPAN, Üzeyir : Hasan Kâ'imi Divânı (151b - 201a),İzmir 1994,III+76 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 412
 
ÇOKGÜNGÖR, Tuğba :  İndex İslamicus Eski Türk Edebiyatı Bibliyografya İncelemesi, İzmir 1997, 81 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 592
 
ÇÖREK, Dilek : Sî-nâme (Shf. 66b - 97a), İzmir 1991, II+60 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 291
 
ÇUHADAR, Leyla : Miralay Süleyman Bey, Mebâniü'l-İnşâ : Cild-i Sâni10 , İzmir 1989, 85 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 207
 
DOĞAN, Betül : Manastırlı Mehmed Rıfat'ın "Mecâmiü'l-Edeb"(Adlı Eserinden) Usul-i Kitâbet ve Hitâbet Usûl-i Tenkid, İzmir 1993, 109 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 384
 
DÜNDAR, Seyhan : Belâgat-ı Lisân-ı Osmânî Ahmed Hamdi, İzmir 1994, 113 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 461
 
EKİCİ, Itır : İsmail Hakkı Divanı (1-57. Sayfalar), İzmir 1993, 101 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 390
 
ERGEN, Ferah Nur : Manastırlı Mehmet Rifat'ın "Mecâmiü'l-Edeb (Aksâm-ı Şi'r)" Adlı Eserinin Metin Transkripsiyonu (shf. 131-272), İzmir 1992, 139 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 333
 
ERİKMEN, Esra : Zübdetü'l-Kısas11 , İzmir 1996, 100 s.
 
GÜÇLÜ, Mehtap : Hurşidnâme, Işknâme ve Süheyl ü Nev-Bahâr'ın Mukayesesi, İzmir 1994, III+169 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 446
 
GÜLAY, Kadriye : 1987-1992 Yılları Arasında Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası'nda Eski Türk Edebiyatı Alanıyla İlgili Çalışmalar, İzmir 1997, 91 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 561
 
GÜLER, Ayşegül : Mizânü'l-Belâga, Abdurrahman Süreyya14 , İzmir 1996, 44 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 508
 
IŞIK, Jale : Mîzânü'l-Belâga, Abdurrahman Süreyyâ, İzmir 1994, 58 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 456
 
İLGÜN, Sevim : Divân-ı Ma'rifî, İzmir 1989, 75 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 214
 
KADİROV, Alişir : Babarahim Maşrep Hayatı ve Eserleri, İzmir 1996, 47+56 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 511
 
KATİPOĞLU, Erdoğan: Fazîletnâme, İzmir 1989, 77 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 192
 
KOÇ, Ali : Miralay Süleyman Efendi'nin Mebâniü'l-İnşâsı : Transkripsiyon, İzmir 1989, 164 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 208
 
KORKMAZ, Meliha : Süheyl ü Nev-Bahâr İncelemesi 1, İzmir 1993,163 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 386
 
KOVANCI, Selma : Ahmet Cevdet Paşa'nın Belâgat-ı Osmaniyye'si, İzmir 1989, 121 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 211
 
KOZACI, Hatice : Kınalızâde Hasan Çelebi'nin Tezkiretü'ş-Şu'ârâsı'nın Bir Bölümünde Tarama Çalışması, İzmir 1990, 70 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 247
 
METİN, Kenan : Tıbb-ı Nebevi (1.Kısım), İzmir 1996, 20 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 526
 
ORTAÇ, Meral : Hac Risalesi,Muhammed Ali İbn İbrahim,İzmir 1990,90 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 251
 
OTAN, Mehmet : Abdurrahman Süreyya'nın Mizanü'l-Belaga Adlı Eserinin Transkripsiyonu, İzmir 1994, 42 s.
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nezahat Öztekin    TDE 447
 
ÖLÇER, Nilgün : Kınalı-zâde Hasan Çelebi Tezkiresi : Tezkiretü'ş-Şu'arâ, İzmir 1989, 72 s.
Danışman : Prof. Dr. Tunca Kortantamer     TDE 175
 
ÖZDOĞAN, Ali : Hasan Ka'imi Divanı (51b-101a), İzmir 1993, III+91 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 391
 
ÖZTEKTEN, Özkan : Hasan Kâ'imî Divânı (101b-151a), İzmir 1992, III+90 s.
Danışman : Doç. Dr. Günay Karaağaç     TDE 317

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ