canlı destek

Program Öğretim Amaçları

Tanımlanan Program Öğretim Amaçları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim amaçları doğrultusunda;

  • Türk dili ve edebiyatının her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış olan
  • Uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan,
  • Bir edebiyat eserinin, hem yaratıcısı hem de yorumcusu olabilen,
  • Türk Dili’nin Türk kültür coğrafyasındaki tarihi gelişimini izleyebilen,
  • Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş nitelikli öğretmen ve uluslararası saygınlığa sahip bilim adamları yetiştirebilmek için lisans ve lisansüstü eğitim yapılması amaçlanmıştır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ